PHIÊN BẢN TIẾNG ANH / FOUR DISC / DISC THREE
Bây giờ là bắt đầu Disc 3 rồi các bạn ơi , phía trước sẽ là một quá trình rèn luyện gian khổ mà từ bây giờ nó sẽ bắt đầu . Để cho các bạn có thể rèn luyện nhân vật của mình một cách tốt nhất thì Steiner xin giới thiệu những kinh nghiệm mà mình đã [ ÉM ] kĩ từ bấy lâu nay cho các bạn tham khảo nha :

Strength/Magic

Strength (Str) hay Magic (Mag) không phải tăng ngẫu nhiên , nó tăng theo một quy luật nhất định! Str & Mag tăng khi bạn đạt được các Lv sau: 4, 7, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 34, 37…. Nhưng chưa hết đâu nhá, còn nữa nà! Mỗi khi đạt đến 1 trong các Lv đó thì Str của bạn sẽ tăng lên 1, chỉ lên 1 thui à? Sao ít quá vậy? Đừng nản chí, bạn nghĩ thử xem, nếu tăng như vậy thì khi đến Lv99 bạn chỉ có 59 Strength. Vậy tại sao có người lên quá số 59 ? Họ may mắn ư? Không đâu, có cái nì bạn chưa biết đây: Str tăng theo qui luật ấy, nhưng còn nữa… những Item mà bạn trang bị (Equip) cho Character thì có +Str phải không? Vậy mỗi khi đến Lv, nếu Item trang bị (boosting equipment) có +Str, thì Str của bạn sẽ tăng như thế này: Item +Str (+Mag) /Str (Mag)sẽ tăng :

+0 / 0.094~0.095 (3/32)
+1 / 0.125~0.133
+2 / 0.154~0.158
+3 / 0.188~0.200
+4 / 0.214~0.222
+5 / 0.250~0.263
+6 / 0.278~0.286
+7 / 0.302~0.316
+8 / 0.334~0.353
+9 / 0.375~0.385 (12/32)

Bây giờ mình hãy làm hai ví dụ với Zidane khi không trang bị Item và trang bị Item +9Str!

Không trang bị Item: +29 Str khi đến Lv 99, +9 Str do Item +0 Str… tất cả +38 Str. Vậy Str của bạn: 21+38=59

Trang bị Item +9Str : +29 Str khi đến Lv99, +38 Str do Item +9 Str… tất cả +67 Str. Vậy Str của bạn: 21+67=88
Vậy bạn đã hiểu Str tăng như thế nào rồi chứ?

Spirit
Spr tăng khi Streng & Magic tăng hai lần, vậy Spr tăng khi bạn đạt được các Lv sau 7, 14, 20, 27, 34, 40…

Item +Spr / Spr sẽ tăng
+0 / 0.031~0.032 (1/32)
+1 / 0.063~0.067
+2 / 0.094~0.095
+3 / 0.125~0.133
+4 / 0.154~0.158
+5 / 0.188~0.200
+6 / 0.214~0.222
+7 / 0.250~0.263 (1/4)
+8 / 0.278~0.286
+9 / 0.302~0.316
+10 / 0.334~0.353
+11 / 0.375~0.385

Speed
Spd tăng khi Streng & Magic tăng ba lần, vậy Spr tăng khi bạn đạt được các Lv sau 10, 20, 30, 40, 50…
Item +Spd / Spd sẽ tăng
+0 / N/A (No bonus at all)
+1 / 0.031~0.032 (+1 Speed in 1/32 Levels)
+2 / 0.063~0.067
+3 / 0.094~0.095
+4 / 0.125~0.133 (1+ Speed in 4/32 [1/8] Levels)
+5 / 0.154~0.158
+6 / 0.188~0.200
+7 / 0.214~0.222
+8 / 0.250~0.263
+9 / 0.278~0.286
+10 / 0.302~0.316
+11 / 0.334~0.353
+12 / 0.375~0.385

Vậy bạn đã kiểm sóat được các chỉ số Spd, Str, Mag, Spr của bạn rồi! Sau đây là một số lời khuyên của mình:

* Không nên cho các Character tăng Lv quá sớm, đợi đến Disk 4 có Item + Bonus nhiều rùi hãy bắt đầu tăng Lv

* Việc cho Zidane đạt Str 88 là một điều hết sức vô lí… bạn có nghĩ thế không? Làm sao có Str+9 khi ở Disk 1 chứ… đây chỉ là 1 Vd minh họa thui… Max Str mình dạt được là 83, điều này rất khổ sở đấy! Từ đầu Disk 1 tới cuối Disk 3, Zidane yếu như con sên luôn .

* Nên trang bị Item phù hợp với nhân vật của bạn… Zidane +Str, Vivi +Mag (Điều này chắc khỏi nói bạn cũng biết)
Cách tính:
Spd = SpdBase + [Level * 1 / 10] + [SpdBonus / 32]
Str = StrBase + [Level * 3 / 10] + [StrBonus / 32]
Mag = MagBase + [Level * 3 / 10] + [MagBonus / 32]
Spr = SprBase + [Level * 3 / 20] + [SprBonus / 32]

Sau đây là một số Item mà mình chọn trang bị cho các nhân vật:

Zidane :
+Spd Orichalcon, Thief Hat, Thief Gloves, Ninja Gear, Running Shoes .

+Str Orichalcon, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Dark Matter or Power Belt .

+Spr Masasume, Mantra Band, N-Kai Armlet, Dark Gear, Rebirth Ring .

+Mag Masasume, Mantra Band, None, Demon’s Vest, Ribbon .

+Best Masasume, Theif Hat, Power Wrist, Dark Gear, Dark Matter or Ribbon .

Vivi :
+Spd None, Bandana/Green Beret, None, Robe of Lords, Running Shoes .

+Str None, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Dark Matter/Power Belt .

+Mag None, Holy Miter, Magic Armlet, Magician’s Robe, Ribbon .

+Spr None, Holy Miter, N-Kai Armlet, Dark Gear, Rebirth Ring .

+Best None, Holy Miter, Power Wrist, Robe of Lords, Ribbon .

Garnet :
+Spd None, Bandana/Green Beret, None, Robe of Lords, Running Shoes .

+Str None, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Barette/Dark Matter .

+Spr Stardust Rod, Holy Miter, N-Kai Armlet, Dark Gear, Pearl Rouge .

+Mag Magic Racket, Holy Miter, Magic Armlet, Minerva Plate, Ribbon .

+Best Magic Rachet, Holy Miter, Power Wrist, Pearl Rouge/ Cachacua/ Barbette/ Dark Matter/ Glass Buckle/ Black Belt or Ribbon .

Amarant :
+Spd None, Thief Hat, Thief Gloves, Ninja Gear, Running Shoes .

+Str None, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Dark Matter or Power Belt .

+Spr None, Mantra Band, N-Kai Armlet, Dark Gear, Rebirth Ring .

+Mag None, Mantra Band, None, Demon’s Vest, Ribbon

+Best None, Theif Hat, Power Wrist, Dark Gear, Dark Matter or Ribbon .

Quina :
+Spd None, Bandana/Green Beret, None, Robe of Lords, Running Shoes .

+Str None, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Dark Matter/Power Belt .

+Mag None, Holy Miter, Magic Armlet, Magician’s Robe, Ribbon .

+Spr None, Holy Miter, N-Kai Armlet, Dark Gear, Rebirth Ring .

+Best None, Holy Miter, Power Wrist, Robe of Lords, Ribbon .

Freya :
+Spd None, Grand Helm, Gauntlets, Carbanini Mail, Running Shoes .

+Str None, Kaiser Kelm, Venetia Shield, Diamond Armor, Dark Matter/Powerbelt .

+Mag None, Genji Helm, Genji Gloves, Minerva’s Plate, Ribbon .

+Spr None, Barbut, Bronze Gloves/Mythril Gloves, Minerva’s Plate, Pearl Rouge .

+Best Mag+Spr None, Barbut, Genji Gloves, Minerva’s Plate, Pearl Rouge .

Eiko :
+Spd None, Bandana/Green Beret, None, Robe of Lords, Running Shoes .

+Str None, Green Beret, Power Wrist, Power Vest, Barette/Dark Matter .

+Spr None, Holy Miter, N-Kai Armlet, Dark Gear, Pearl Rouge .

+Mag Magic Racket, Holy Miter, Magic Armlet, Minerva Plate, Ribbon .

+Best Magic Rachet, Holy Miter, Power Wrist, Pearl Rouge/ Cachacua/ Barbette/ Dark Matter/ Glass Buckle/ Black Belt or Ribbon .

Steiner :
+Spd: None, Grand Helm, Gauntlets, Carbanini Mail, Running Shoes .

+Str : None, Kaiser Kelm, Venetia Shield, Diamond Armor, Dark Matter/Powerbelt .

+Mag : None, Genji Helm, Genji Gloves, Genji Armor, Ribbon .

+Spr : Defender, Barbut, Bronze Gloves/Mythril Gloves, Maximillion, Rebirth Ring .

+Best Defender, Kaiser Helm, Venetia Shield, Carbanini Mail, Dark Matter .

*Max Stats của Steiner: Spd: 42 _Str: 80 _Mag: 77 _Spr: 50 .

*Max Stats của Vivi: Spd :37 _Str :74 _Mag :86 _Spr : 50 .

*Max Stats của Dagger: Spd :42 _Str :76 _Mag :91 _Spr :50 .

*Max Stats của Eiko: Spd :40 _Str :76 _Mag :90 _Spr :50 .

*Max Stats của Freya: Spd: 44 _Str :76 _Mag :81 _Spr :50 .

*Max Stats của Quina: Spd :35 _Str :80 _Mag :82 _Spr :50 .

*Max Stats của Amarant: Spd:46 _Str:84 _Mag:66 _Spr :50 .

*Max Stats của Zidane: Spd :50 _Str :83 _Mag :77 _Spr :50 .

Mình sẽ tiếp tục bài hướng dẫn sau một lúc nữa , đây là phần rèn các chỉ số mà mình muốn các bạn tham khảo trước . Lưu ý cùng các bạn : đây là chỉ số mà Steiner đạt từ năm ngoái nếu đem so sánh với bây giờ thì các chỉ số sẽ còn tăng lên nữa , ví dụ như Zidane thì Str có thể tăng thêm 1 hoặc 2 chỉ số nữa , và xin nói trước là mình viết theo trí nhớ nên có một số item bị sai tên
hdht_gamer:  Chào các bạn, tui sẽ tiếp tục phần giới thiệu của Steiner về các [Eidolons], [summon] của Garnet . Từ đây, nó sẽ giúp người chơi biết thêm về việc dùng các [Eidolons] thích hợp cho trận đánh với Garnet . Nó sẽ có ích rất nhiều cho các bạn trước khi bước vào [disk 3]:

1 . Ramuh

Đòn tấn công : Judgement Bolt
Số MP cần để summon : 20
Trang bị ngọc : Peridot
Tác dụng : Yếu tố điện của ông ta gây thiệt hại lớn cho tất cả đối phương

2 . Shiva

Đòn tấn công : Diamont dust
Số MP cần để summon : 20
Trang bị ngọc : Opam
Tác dụng : Yếu tố băng giá gây thiệt hại cho mọi đối thủ

3 . Ifrit

Đòn tấn công : Flames of hell
Số MP cần để summon : 20
Trang bị ngọc : Topaz
Tác dụng : Yếu tố lửa gây thiệt hại cho mọi đối thủ

4 . Atmos

Đòn tấn công : Ge-Force 199
Số MP cần để summon : 25
Trang bị ngọc : Amethyst
Tác dụng : Hạ HP đối thủ bằng cách dùng tỉ lệ phần trăm

5 . Odin

Đòn tấn công : Zantetsuken
Số MP cần để summon : 30
Trang bị ngọc : Dark Matter
Tác dụng : Tấn công tất cả đối thủ xuống điểm KO

6 . Leviathan

Đòn tấn công : Tsunami
Số MP cần để summon : 40
Trang bị ngọc : Aquamarine
Tác dụng : Yếu rố nươc gây sát thương cho các đối thủ

7 . Bahamut

Đòn tấn công : Mega Flare
Số MP cần để summon : 80
Trang bị ngọc : Được Beatrix cho ở disk 3
Tác dụng : Tấn công mãnh liệt, hiêu quả gây thiệt hại nặng cho tất cả các đối thủ

8 . Ark ( là Eidolon mạnh nhất của Garnet )

Đòn tấn công : Eternal Darkness
Số MP cần để summon : 100
Trang bị ngọc : Pumice ( phải kết hợp 2 viên Pumice để summon được Ark )
Tác dụng : Yếu tố bóng tối gây thiệt hại mạnh cho đối thủ

Đó là các [summon] của Garnet . Mong các bạn sẽ lựa chọn phù hợp vào trận đánh . Bạn Steiner sẽ tiếp tục với các bạn về phần trang bị cần thiết cho các nhân vật .

33 . Flan conquer heart _ kế hoạch chinh phục trái tim :

Từ khi Garnet lên ngôi thì Zidane đau khổ vì thân phận mình cách biệt Công Chúa quá xa . Từ quán rượu bạn có thể đi lòng vòng trong thành [ Alexandria ] để có thể tìm thêm [ item ] mua thêm [ vũ khí ] và bạn cũng có thể chạy đua hay nhảy dây để có thêm [ item ] là phần thưởng nếu như bạn thắng . Sau khi làm đủ mọi chuyện rồi thì bạn hãy đi vào cái hẻm chỗ mà lúc trước [ Vivi ] bị té ấy bạn sẽ gặp [ Macus ] và [ Blank ] đứng ở đó , bạn hãy đi xuống cầu thang chỗ họ đang dựa ấy , xuống dưới đó bạn sẽ gặp [ Ruby ] .

Về phần của [ Eiko ] thì cô bé cảm thấy thích [ Zidane ] nên nghĩ là mình đã yêu chàng khỉ , nghĩ là hành động liền . Cô bé liền viết một lá thư hẹn hò với [ Zidane ] và nhờ trưởng nhóm của băng đảng [ Tantalus ] là [ Baku ] chuyển đến tay của [ Zidane ] . Trong khi đứng đợi thuyền để sang bên bờ kia thì vô tình lão đại ca [ Baku ] làm rớt lá thư , tại bến tàu thì [ Steiner ] đến nói chuyện với [ Baku ] cho đến khi ông ta lên thuyền và sang đến bờ bên kia mà vẫn không thấy lá thư rớt dưới đất .

Trong lúc đang đứng thì tướng quân [ Beatrix ] đến , đúng lúc ấy thì [ Steiner ] bỏ đi , [ Beatrix ] đứng nhìn và nói :

Betrix : thì ra là Steiner , mình nghĩ là mình vừa nghe tiếng anh ta quát tháo ….
Thở dài ………
Beatrix :Alexandria đã trở nên yên bình một lần nữa rồi nhưng trái tim ta vẫn còn đầy những nỗi đau khổ , tại sao vậy…… ?

Beatrix nhìn xuống đất và thấy :
Hừmmmmm …….( nhìn lá thư ) Steiner vừa làm rớt cái này . Để xem nào ……..

Lá thư viết như sau :

Tối nay , khi màn đêm buông xuống và trăng đã lên cao thì mình sẽ đợi bạn ở bến tàu .

Beatrix : Thư gì thế này ? phải chăng Steiner ……… viết ….. thư tình cho mình ? … Ôi , Steiner ……….

( Trời ơi , sung sướng quá , tui được một nữ tướng có tài nghệ siêu phàm , và chột một mắt thương nè trời , chắc tui mua tên lửa trốn lên cung trăng quá )

Trong lúc đó thì lão đại ca [ Baku ] đến quán rượu và ông biết mình đã làm mất lá thư mà [ Eiko ] gửi cho [ Zidane ] ( Beatrix lụm mất rồi còn đâu mà hứa đi tìm lại ? ) ông đại ca hứa sẽ đi tìm lại cho Zidane .

Tối hôm đó con bé [ Eiko ] đứng đợi hoài mà không thấy ” chàng trai trong mộng Zidane ” đâu hết trơn , trong lúc đứng đợi thì Eiko nhìn xuống mặt nước dao động , phản chiếu ánh trăng và nghĩ :

Eiko : thì ra trong lòng của Zidane chỉ có mỗi Garnet mà thôi , mình ước rằng mình không viết cái lá thư ngu ngốc ấy , Zidane mà thấy thì sẽ buồn mất , mình có thể làm gì cho anh ấy đây ? Ahhhhhhh tôi ghét anh Zidane ( la lớn ) mà anh làm gì có sự rung động về chuyện này ?………..

[ Blank và Macus ] xuất hiện khi Eiko thấy động và chuần mất ( trốn gần đó ) .

Macus : ở đây chẳng có ai cả , người anh em ạ .
Blank : tôi nghĩ là mình ra sớm thôi .
Macus : có thể , tôi lấy làm lạ là ai đã viết lá thư tình đó cho anh ?

Chẳng là khi tìm lá thư không có thì [ Baku ] đã viết một lá thư giả đem đưa cho Zidane , Zidane tưởng đâu lão đại ca trêu nên nghĩ cách chơi [ Blank ] bằng cách nói anh có thư .

Blank : khi tôi đọc xong lá thư thì tôi dám cá là cô ấy rất đẹp .
Macus : suỵt .. có ai đó đang đến kìa .
Blank : Macus , đừng có đứng ngán đường khi tôi đi .
Macus : tụi mình trốn đi , người anh em .
Blank : được rồi , được rồi mà .

Hai người trốn và làm rớt lá thư tình , Steiner đi tới thấy lá thư thì tò mò mở ra xem :

Steiner : ôi Chúa ơi , đâ… đây là thư tình , ai đã viết cho mình đây ? hừm … để xem nào không địa chỉ , không chữ kí . Mình không biết có ai đã xem chưa nữa ?

Lúc này thì Beatrix xuất hiện .

Beatrix : Steiner …………
Steiner : là cô à ?……
Eiko : Thình Thịch ( tim đập ) không lẽ họ yêu nhau ?
Macus : người anh ……..
Blank : ( Suỵt , im lặng nào )
Steiner : Beatrix .
Eiko : ( chuyện gì đang xảy ra vầy nè? )
Macus : lỗ mũi tui đang chảy máu nè trời ơi …….
Blank : anh lấy cái cây đập mạnh vào nó đi …….

Trước khi Steiner và Beatrix tiến đến hôn nhau thì …….
Ắt…. xì Baku xuất hiện , Macus , Blank thì tiếc cho khúc phim hay coi dở dang , Eiko thì chuồn mất còn [ Steiner và Beatrix ] đứng làm ngơ luôn . Thế là kết thúc câu chuyện tình mang tính chất hài kịch .

34 . Take a park Card Festival in Dark of Treno _ tham dự hội đánh bài trong thành Treno :

Sau khi biết rằng [ Nữ Hoàng Garnet ] còn có trách nhiệm với đất nước thì Zidane cũng nhận lời của quốc vương thành Lindblium là Regent đến tham dự [ Lễ Hội Đánh Bài ] ở thành [ Treno ] . Trước khi đánh bài ở Treno , bạn có thể đến Village of Dali , vào nhà ông trưởng làng để lấy Mayor’s key sau đó mở cánh cửa gần cái cối giã gạo để lấy cái key item coffee và 30000gil. Trở về Treno rồi thì bạn khoan đến sòng bài , mình nghĩ bây giờ bạn đã có đủ khả năng để giao đấu với con quái vật trong chỗ bán [ Item ] đối diện với phòng bán đấu giá để lấy [ Item xịn ] . Nếu như bạn có dư tiền thì hãy vào phòng bán đấu giá để mua hàng bán đấu giá . Trong chỗ bán đấu giá này có bán những thứ để bạn có thể đổi lấy một thanh kiếm của Steiner mang tên Excalibur đó .

Sau khi làm hết mọi chuyện cần thiết thì bạn hãy đến [ Sòng Bài ] . Bạn có biết đánh bài [ Card ] trong Final Fantasy IX không ? Nếu như chưa biết thì xin bạn hãy đọc bài viết dưới đây :

Cách chơi bài:

I/ Chuẩn bị:
Bạn phải có hơn 5 lá bài mới được quyền thách đấu với người khác! Sau khi rủ người khác chơi bài, bạn sẽ chọn ra 5 quân bài để bắt đầu chơi! Sau đó 1 đồng tiền sẽ quyết định giữa bạn và đối thủ ai ra quân trước… nào bây giờ thì ta bắt đầu!!!

II/ Giao đấu:
Bạn có để ý các kí hiệu trên lá bài không? Bây giờ ta tìm hiểu kĩ về nó hơn nhé!
VD: 8P56
8: chỉ số tấn công.
P: loại tấn công. (P: vật lý; M,H: phép thuật, X: chọn chỉ số yếu của đối phương)
5: chỉ số phòng thủ vật lý.
6: chỉ số phòng thủ phép thuật!

Khi bài của bạn và bài của đối thủ đặt cạnh nhau, có 4 trường hợp xảy ra:
1. Bài của bạn và bài của đối thủ cả 2 không có mũi tên đối nhau : Không chuyện gì xảy ra giữa 2 lá bài.
2. Bài của bạn không có mũi tên, bài của đối thủ có mũi tên: Không xảy ra chuyện gì lun , may quá.
3. Bài của bạn có mũi tên, bài của đối thủ không có mũi tên: Tất nhiên lá bài của đối thủ sẽ trở thành lá bài của mình J
4. Cả 2 lá bài đểu có mũi tên đối nhau: 2 quân bài “giao chiến” với nhau, quân nào mạnh sẽ thắng!
VD: 2P01 và 3M03 “giao đấu” thì 2P01 thắng do sức tấn công vật lý 2P01 lớn hơn sức phòng thủ Vật lý của 3M03.
VD: 3X12 đấu với lá 4M31 thì lá 3X12 thắng do lá bài này có khả năng chọn lựa điểm phòng thủ yếu của đối phương.
III/ Thắng – Bại
Khi nào phân được thắng bại nhỉ? Tất nhiên là khi điểm số bài của bạn trên bàn lớn hơn 5 rùi! Khi thắng, bạn sẽ được chọn 1 trong số những lá bài của đối thủ mà màu của chúng là màu xanh! Nếu bạn thắng Perfect (tất cả bài trên bàn là màu xanh) thì tất cả bài của đối thủ sẽ thuộc về bạn!

Mẹo khi chơi bài:
– Đặt quân bài yếu vào chổ nào mà nó không bị lật (Có lẽ khỏi nói bạn cũng biết)
– Nếu bạn sở hữu lá bài A có nhiều mũi tên (6-8) hãy đặt nó vào vị trí ở giữa… vì khi bạn tung quân bài cuối cùng mạnh hơn A. Nếu A đang màu đỏ mà bạn sẽ lật được A thành màu xanh và tất cả những lá bài màu đỏ xung quanh A sẽ trở thành của bạn và phần trăm thắng Perfect rất lớn.
– Cẩn thận khi dùng những lá bài có nhiều mũi tên vì nó là con dao hai lưỡi.
– Những lá bài có thể tăng Lv, bạn hãy cho nó “giao chiến” với nhiều lá bài “yếu” của những địch thủ yếu J
– Nên chừa những quân bài cấp X và mạnh để lúc cuối hãy “xuất trận”!
– Bạn chỉ có thể chiếm được quân bài mới khi bạn lật được quân bài đó sang màu xanh mà thôi… vậy khi thấy quân bài mới thì bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là bảo vệ nó để nó mãi mãi là màu xanh…Good Luck. Nhưng níu lá bài mới là màu xanh mà trận đó bạn lại thua thì … hic hic
– Nếu bạn đang chơi FF9 bằng ePSXe… thuờng xuyên nhấn F1 và F3 trong khi chơi , chắc bạn biết đây là gì rồi chứ?

D. Cách lấy 100 loại bài:

1 Goblin Mua tại bên ngoài Card Stadium ở Treno .
2 Fang Mua tại bên ngoài Card Stadium ở Treno .
3 Skeleton Mua tại bên ngoài Card Stadium ở Treno .
4 Flan Mua tại bên ngoài Card Stadium ở Treno .
5 Zaghnol Đánh bài thắng “Drunk” ở Treno/Knight’s House .
6 Lizard Man Đánh bài thắng “Drunk” ở Treno/Knight’s House .
7 Zombie Đánh bài thắng “Self-Proclaimed Artist Michael” ở Lindblum .
8 Bomb Đánh bài thắng “Self-Proclaimed Artist Michael” ở Lindblum .
9 Ironite Đánh bài thắng “Self-Proclaimed Artist Michael” ở Lindblum .
10 Sahagin Đánh bài thắng “Self-Proclaimed Artist Michael” ở Lindblum .
11 Yeti Đánh bài thắng “Thug” ở Treno/Gate .
12 Mimic Đánh bài thắng “Thug” ở Treno/Gate .
13 Wyerd Đánh bài thắng “Thug” ở Treno/Gate .
14 Mandragora Đánh bài thắng “Thug” ở Treno/Gate .
15 Crawler Đánh bài thắng “Weimar” ở Alexandria/Steeple .
16 Sand Scorpion Đánh bài thắng “Ashley” ở Alexandria/Alley .
17 Nymph Đánh bài thắng “Weimar” ở Alexandria/Steeple .
18 Sand Golem Đánh bài thắng “Weimar” ở Alexandria/Steeple .
19 Zuu Đánh bài thắng “Ashley” ở Alexandria/Alley .
20 Dragonfly Đánh bài thắng “Girl” ở Treno/Walkway (outside Tot’s tower) .
21 Carrion Worm Đánh bài thắng “Mario” ở Treno/Treno Slums .
22 Cerberus Đánh bài thắng “Young Woman” ở Lindblum’s Business District .
23 Antlion Đánh bài thắng “Young Woman” ở Lindblum’s Business District .
24 Cactuar Đánh bài thắng “Young Woman” ở Lindblum’s Business District .
25 Gimme Cat Đánh bài thắng “Young Woman” ở Lindblum’s Business District .
26 Ragtimer Đánh bài thắng “Card Freak” ở Lindblum’s *Theater* District .
27 Hedgehog Pie Đánh bài thắng “Card Freak” ở Lindblum’s *Theater* District .
28 Ralvuimahgo Đánh bài thắng “Card Freak” ở Lindblum’s *Theater* District .
29 Ochu Đánh bài thắng “Card Freak” ở Lindblum’s *Theater* District .
30 Troll Đánh bài thắng “Scholar” ở Daguerreo/Right Hall .
31 Blazer Beetle Đánh bài thắng “Adventurer” ở Daguerreo/Left Hall .
32 Abomination Đánh bài thắng “Adventurer” ở Daguerreo/Left Hall .
33 Zemzelett Đánh bài thắng “Adventurer” ở Daguerreo/Left Hall .
34 Stroper Đánh bài thắng “Adventurer” ở Daguerreo/Left Hall .
35 Tantarian Đánh bài thắng “Scholar” ở Daguerreo/Right Hall .
36 Grand Dragon Đánh bài thắng “No. 189” ở Black Mage Village/Pond .
37 Feather Circle Đánh bài thắng “No. 44” ở Black Mage Village/Pond .
38 Hecteyes Đánh bài thắng “No. 44” ở Black Mage Village/Pond .
39 Ogre Đánh bài thắng “No. 44” ở Black Mage Village/Pond .
40 Armstrong Đánh bài thắng “No. 44” ở Black Mage Village/Pond .
41 Ash Đánh bài thắng “No. 56” ở Black Mage Village/Cemetery .
42 Wraith Đánh bài thắng “No. 56” ở Black Mage Village/Cemetery .
43 Gargoyle Đánh bài thắng “No. 56” ở Black Mage Village/Cemetery
44 Vepal Đánh bài thắng “No. 44” ở Black Mage Village/Pond .
45 Grimlock Đánh bài thắng “Straight Shooter Shak” tại Treno Card stadium .
46 Tonberry Đánh bài thắng “Straight Shooter Shak” tại Treno Card Stadium .
47 Veteran Đánh bài thắng “Straight Shooter Shak” tại Treno Card Stadium .
48 Garuda Đánh bài thắng “Straight Shooter Shak” tại Treno Card Stadium .
49 Malboro Đánh bài thắng “Malboro Master Joe” tại Treno Card Stadium .
50 Mover Đánh bài thắng “Beast Master Gilbert” tại Treno Card Stadium .
51 Abadon Đánh bài thắng “Beast Master Gilbert” tại Treno Card Stadium .
52 Behemoth Đánh bài thắng “Beast Master Gilbert” tại Treno Card Stadium .
53 Iron Man Đánh bài thắng “Beast Master Gilbert” tại Treno Card Stadium .
54 Nova Dragon Đánh bài thắng “Master Phantom” ở Memoria/Stairs of Time
55 Ozma Đánh bài thắng “Dark Phantom” ở Memoria/Stairs .
56 Hades Đánh bài thắng “Master Phantom” ở Memoria/Stairs of Time .
57 Holy Đánh bài thắng “Magic Master Thalisa” tại Treno Card Stadium .
58 Meteor Đánh bài thắng “Magic Master Thalisa” tại Treno Card Stadium .
59 Flare Đánh bài thắng “Magic Master Thalisa” tại Treno Card Stadium .
60 Shiva Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
61 Ifrit Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
62 Ramuh Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
63 Atomos Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
64 Odin Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
65 Leviathan Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
66 Bahamut Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
67 Ark Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
68 Fenrir Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
69 Madeen Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
70 Alexander Đánh bài thắng “Eidolon Master Leyra” tại Treno Card Stadium .
71 Excalibur II Đánh bài thắng “Weapon Master Hunt” tại Treno – Rất hiếm .
72 Ultima Weapon Đánh bài thắng “Weapon Master Hunt” tại Treno Card Stadium .
73 Masamune Đánh bài thắng “Weapon Master Hunt” tại Treno Card Stadium .
74 Elixir Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
75 Dark Matter Đánh bài thắng “Dark Phantom” ở Memoria/Stairs .
76 Ribbon Đánh bài thắng “Defense Phantom” ở Memoria/Recollection(2) .
77 Tiger Racket Đánh bài thắng “No. 56” ở Black Mage Village/Cemetery .
78 Save the Queen Đánh bài thắng “Weapon Master Hunt” tại Treno Card stadium .
79 Genji Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
80 Mythril Sword Đánh bài thắng “Weapon Master Hunt” tại Treno Card Stadium .
81 Blue Narciss Chocobo Treasures (crack) “southern tip of Forgotten Continent” .
82 Hilda Garde 3 Lấy từ Chocograph treasure “Outer Island 2” .
83 Invincible Đánh bài thắng “Master Phantom” ở Memoria/Stairs of Time .
84 Cargo Ship Lấy từ Chocograph treasure “Uncultivated Land” .
85 Hilda Garde 1 Lấy từ Chocobo treasure (Crack)”northeastern Forgotten Continent” .
86 Red Rose Lấy từ Chocobo treasure (Bubble) ở Quan’s Dwelling .
87 Theater Ship Lấy từ Chocograph treasure “Cold Field” .
88 Viltgance Mua nó tại Chocobo Garden với giá 1800 L .
89 Chocobo Thắng từ “Fat Chocobo” ở Chocobo’s Paradise .
90 Fat Chocobo Nói chuyện với Fat Chocobo sau khi tìm được 32 Chocobo Tresures! .
91 Mog Đánh bài thắng “Rare Phantom” ở Memoria/Time Warp .
92 Frog Đánh bài thắng “Ashley” ở Alexandria/Alley .
93 Oglop Đánh bài thắng “Oglop Master Bon” tại Treno Card Stadium .
94 Alexandria Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
95 Lindblum Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
96 Two Moons Đánh bài thắng “Strong Phantom” ở Memoria/Lost Memory .
97 Gargant Sau khi battle thắng Dracozombies ở World Map (Disk 4)
98 Namingway Tại phòng của Kuja ở Desert Palace, tìm kĩ nhé !
99 Boco Đánh bài thắng “Rare Phantom” ở Memoria/Time Warp .
100 Airship Đánh bài thắng “Rare Phantom” ở Memoria/Time Warp .

Cấp độ của người chơi bài:
Beginer 000 – 299
Novice 300 – 399
Player 400 – 499
Senior 500 – 599
Fan 600 – 699
Leader 700 – 799
Coach 800 – 899
Advisor 900 – 999
Director 1000 – 1099
Dealer 1100 – 1199
Trader 1200 – 1249
Commander 1250 – 1299
Doctor 1300 – 1319
Professor 1320 – 1329
Veteran 1330 – 1339
Freak 1340 – 1349
Champion 1350 – 1359
Analyst 1360 – 1369
General 1370 – 1379
Expert 1380 – 1389
Shark 1390 – 1399
Specialist 1400 – 1449
Elder 1450 – 1474
Dominator 1475 – 1499
Maestro 1500 – 1549
King 1550 – 1599
Wizard 1600 – 1649
Authority 1650 – 1679
Emperor 1680 – 1689
Pro 1690 – 1697
Master 1698 – 1700

Trơ3 lại nhiệm vụ chính nha các bạn , tại đây bạn hãy đánh [ 5 ván bài ] bất jể thắng hay thua thì quốc vương [ Regent ] sẽ đến báo là : ” Alexandria đang bị tấn công ” Thế là cả nhóm trở về [ Alexandria ] để tiếp sức cho Garnet ……..

35 . Protect Alexandria Citadel . Bahamut _ the king of dragon compete with Guardian Alexander _ Bảo vệ thành Alexandria . Bahamut _ vua của loài rồng giao tranh với người bảo vệ Alexander :

Đánh [ 3 ván bài , bất kể thắng hay thua ] thì bạn nhận được tin thành [ Alexandria ] đang bị tấn công :

Eiko : ồ không , thật là khủng khiếp .
Zidane : cái gì vậy hả Eiko ?
Eiko : ồ nó thật là kinh khủng , moogle ở Treno vừa nói với em …
Regent Cid : có chuyện sao ? < Gwork >
Eiko : Đó là Alexandria , có cái gì rất khủng khiếp đang diễn ra ở đó .

Vừa mới nghe như vậy thôi thì cả nhóm tức tốc rời khỏi [ Treno ] để trở về thành [ Alexandria ] để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó .

Một lúc sau , tại thành Alexandria …….

Kuja : Thái bình là cái bóng của chết chóc , nó đã làm cho mọi người quên đi sự kinh khủng của nó trong quá khứ ……… tuy nhiên chúng ta cũng nên hy vọng là trong những năm tới sẽ tốt hơn . Trước khi bỏ qua hàng ngàn những mảnh đời đau khổ thì hôm qua sự đau khổ đó vẫn không ngừng tiến lại gần . Và khi mặt trăng đứng yên với một màu xanh tĩnh lặng , bởi tia sáng đầu tiên thì nó sẽ trở về với màu đỏ của sự chết chết chóc . Đó sẽ là một ngày tốt lành ở Alexandria , Garnet lên ngôi vua với hy vọng mang lại sự thái bình cho vương quốc . Người dân thì vui mừng khôn xiết , họ tin rằng những điều kì diệu đang chờ họ ở tương lai . Nhưng sự tán dương , ca tụng đó chưa kết thúc tại đây . Lúc này là đỉnh điểm của sự ca tụng đó , hãy chống mắt lên mà ca tụng Nữ Hoàng của các ngươi , chủ nhân của ngươi ở đây nè Bahamut . Hãy làm lễ cầu hồn cho cô ấy và tất cả mọi người ở Alexandria này đi .

Đến lúc này thì chúng ta được xem một đoạn phim về cảnh Bahamut sau khi xuất hiện thì tấn công vào [ Alexandria ] và [ Nữ Hoàng Garnet ] cũng chứng kiến cảnh ấy trong nỗi kinh hoàng thể hiện qua nét mặt của cô ấy .

Sau đó thì [ Garnet _ Steiner và Beatrix ] đang điều hành công tác phòng thủ , bạn hãy điều hành bằng cách chọn những dòng lệnh ( nếu bạn chọn đại cũng không sao ) còn mình chọn câu trả lời theo thứ tự là [ 3 _ 3 _ 3 _ 1 ] sau khi điều hành xong thì [ Beatrix và Steiner ] xin ra ngoài đánh quái vật để cứu những người dân vô tội trong thành nhưng trước khi đi thì [ Beatrix ] cũng kịp đưa cho [ Garnet ] một [ item ] có tên là [ Angel Earrings ] . Mọi người đi cả rồi , trong lúc này [ Garnet ] nói :

Garnet : Tất cả mọi người đi hết rồi …… bây giờ con không biết phải làm gì ……mẹ ơi …….con cần sự giúp đỡ của mẹ .

Chúng ta trở lại bên ngoài thành Alexandria với [ Steiner và Beatrix ] , hai người này , sau cái vụ [ câu chuyện tình yêu ] thì họ trở nên thân thiết hơn . Ra ngoài đánh với mấy con [ Mistodons ] mà luôn miệng nói chuyện với nhau ( chứng tỏ họ có cảm tình )

Steiner : nó ở đây này , Beatrix .
Beatrix : em sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về Alexandria .
Steiner : nói hay lắm . Chúng ta hãy chiến đấu để tiến tới thắng lợi .

Lúc này , chúng ta hãy trở lại với [ Nữ Hoàng Garnet ] nha các bạn :

Garnet : mình nghe có tiếng nhạc ……. nó xuất phát từ đâu vậy nhỉ ? chẳng lẽ nó đến từ tầng trên ?

Garnet kích động phần cao nhất của tầng nhà . Chúng ta sẽ thấy một đoạn phim lâu đài xuất hiện một lối đi mới dẫn lên tầng trên rồi Garnet bước lên đó .

Garnet : đây là chốn nào ? mình có thể nghe thấy tiếng nhạc , nó đến từ đâu thế nhỉ ? bây giờ mình phải làm gì đây …. ? mẹ ơi …… Zidane ơi …….Không …… mình không thể dựa vào họ bất cứ thứ gì …… là nữ hoàng của Alexandria mình sẽ bảo vệ vương quốc của mình .

Trở lại nhóm của Zidane , họ đang đi trên chiếc [ airship Hilda Garde 2 ] . Freija chê chiếc tàu này thì xấu xí và bay chậm . Nhà vua của [ Lindblium ] nói rằng chiếc tàu này được ông chế tạo trong lúc ông bị hoá phép thành [ oglop ] nên về đầu óc của ông cũng là đầu óc [ oglop ] . Bay thêm được một lúc thì tàu bay về đến [ Alexandria ] lúc này [ Eiko ] nói :

Eiko : em nghĩ em vừa mới nghe tiếng của Garnet .
Zidane : hừ , có lẽ một cái gì đó của chiếc tàu bị hư rồi .
Eiko : cái ánh sáng này , có thể là ánh sáng của công lí .
Zidane : Ánh sáng của công lí ?

Eiko nhảy khỏi tàu bay .

Zidane : này , em có biết là em đang làm gì không ?
Eiko : người triệu tập đang được gọi ….. Alexander đang trở lại .

Chúng ta thấy cảnh [ Eiko ] nhảy xuống dưới và gặp [ Garnet ] cùng một lúc thì 2 cái mề đai họ đeo đều toả sáng và họ triệu tập [ Alexander ] lên để đấu với [ Bahamut ] phần thắng đang nghiên về phía [ Alexander ] thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một [ con mắt màu đỏ ] .


Garnet kết hợp với Eiko triệu tập Alexander để chống lại Bahamut nhưng rồi một con mắt xuất hiện , phá huỷ Alexander . Zidane ôm Garnet trong vòng tay ấm nồng , đưa nàng ra khỏi nơi nguy hiểm ……….

Rồi nó rọi ánh sáng huỷ diệt vào [ Alexander ] làm cho toà thành bị đổ nát , trong lúc đang nguy cấp thì [ Zidane ] đến cứu [ Garnet ] và anh ôm lấy [ Garnet ] và đu dây đi như ngày nào 2 đứa rượt đuổi nhau dưới con mắt phân bì của [ Eiko ] .


Chân dung của vua rồng Bahamut và một cảnh giao tranh giữa 2 Eidolon : Banhamut _ Alexander

À , các bạn ơi khi điều khiển [ Zidane ] vào lâu đài để cứu [ Garnet ] thì mình nên ghé qua thư viện để thử sức với [ Boss Tantarian ] nha , nếu như bạn không đánh nó ở disc 2 thì đây là cơ hội cuối cùng cho bạn thử sức với nó đó .

32 . To find 3 medicine potion to king of Lindblium _ tìm 3 lọ thuốc cho quốc vương của Lindblium :

Zidane tỉnh lại ở phòng ngủ thành [ Lindblium ] sau khi cứu Garnet , sau đó anh đi tìm quốc vương [ Regent ] và nhân lúc này đang rảnh rỗi nên Zidane nhận lời tìm giúp quốc vương [ 3 lọ thuốc thần ] để hoá giải câu thần chú , biến ông lại thành người .

Nhưng trước tiên bạn hãy đi tìm Garnet , sau một lúc gợi chuyện mà không thấy cô ấy trả lời thì Zidane nghĩ rằng Garnet đang buồn chuyện lâu đài [ Alexandria ]bị phá nên không buồn nói chuyện , nghĩ vậy nên Zidane bỏ đi tìm 3 lọ thuốc .

Bạn có thể tìm 3 lọ thuốc ở những nơi sau :

+ Khu văn hoá : ở phòng anh hoạ sĩ và 1 lọ nữa ở chỗ Cinna,bạn cứ đi đến chỗ nhóm Tantalus thì Cinna sẽ đưa nó cho bạn.
+ Khu kinh doanh : hỏi người bán vũ khí rồi nói với người phụ nữ áo trắng đứng bên ngoài .
Ở khu kinh doanh thì bạn tranh thủ lấy luôn đồng Stellazzio Sagittarius nhé,bởi vì nó chỉ có thể lấy ở disk3 này thôi,sau này không lấy được nữa đâu.
Đem 3 lọ thuốc về cho quốc vương uống thì ông ta bị biến thành ếch . Lúc này thì [ Eiko ] chạy lên báo cho bạn biết là [ Garnet ] có chuyện , cả nhóm đến xem tình hình của Nữ Hoàng Alexandria và được tiến sĩ Tot cho biết là : do bị dằn vặt lương tâm về chuyện thành Alexandria bị phá nên cô ấy bị câm rồi , chừng nào giải quyết hết khúc mắc trong đầu thì cô ta mới hết câm ” . Lúc này , sau khi xem xong Active Time Event thì bạn cũng nên đến giải cứu [ Quina ] vì cô ấy ăn mà không trả tiền .

Mình khuyến cáo các bạn là từ lúc này bạn không nên sử dụng [ Garnet ] trong những trận đánh kế tiếp vì cô ta đang có những khúc mắc trong đầu , nên trong một số trận đánh thì cô ấy sẽ không thực hiện lệnh mà bạn nhập . Chính vì thế tỉ lệ [ Game Over ] của bạn sẽ tăng thêm [ 15% ] khi Garnet không thực hiện lệnh . Bây giờ tốt nhất thì bạn nên sử dụng [ Eiko ] để thay thế cho [ Garnet ] mình báo trước là cái vụ này khá nguy hiểm chứ không phải chơi đâu nha .

Xong rồi , bạn đi thang máy và chọn [ Base Level ] , đi bằng chiếc xe bên trái hay phải gì đó để ra bến tàu , thế là bạn đã có thể bắt chước [ Columbus ] để đi tìm miền đất mới rồi đó .

Khi có thuyền rồi thì chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện , từ đi mua item ở những nơi mà mình chưa tới đến đi tham quan cho biết đó đây , bạn cũng có thể đi tìm những nơi có cảnh vật giống trên mấy tấm [ Chocograph ] mà bạn đào được từ [ Chocobo Forest ] để đào kho báu hoặc để sau này đào cũng không có sao nhưng mà bạn phải chú ý là nơi nào có bãi biển thì ta mới có thể đặt chân lên được nha còn những nơi có vách đá dựng đứng thì đành chịu thôi .

34 . Black Mages _ Where did they go ? _ Những Phù Thuỷ Áo Đen _ Họ đi đâu rồi ?

Sau khi làm xong những gì mình thích thì bạn hãy đến [ Black mages Village ] một lần nữa để dò hỏi thêm thông tin về [ Kuja ] là một kẻ khá kì bí . Zidane chọn [ Steiner _ Eiko _ Freija ] vào nhóm rồi đi đến làng phù thuỷ . Nhưng khi đến làng thì nhóm bạn biết là cả làng đã đi làm việc cho Kuja chỉ còn một số người ở lại giữ làng , thông qua những người đó thì chúng ta được biết :

Vivi : Trông có vẻ chẳng có ai ở đây .
Zidane : họ đi đâu rồi nhỉ ?
Vivi : để em đi một vòng xem sao .

Zidane cùng với Vivi đi đến nghĩa trang…….

Vivi : mọi người đâu cả rồi ?
Black Mage No. 288 : họ đã đi với Kuja rồi . Còn hai người ở lại , họ đang ở lán chocobo .
Vivi : Tại sao !? tại sao họ lại đi với hắn ?
Black Mage No. 288 : họ đi để học cách sống lâu hơn , vì chúng tôi chỉ sống được trong một khoảng thời gian nhất định . Kuja nói là biết cách làm thế nào để đời sống của chúng tôi kéo dài thêm , thế là mọi người đã đi theo hắn …..
Vivi : hắn nói dối , tôi biết là hắn nói dối , nhìn mà xem những gì mà hắn làm , hắn sử dụng chúng ta như những con rối để giải trí .
Black Mage No. 288 : có thể chúng ta là những con rối , được tạo ra để phục vụ con người .
Vivi : !
Zidane : Đi nào , thật là vô lí .
Vivi : thế , họ đi đâu rồi .
Black Mage No. 288 : tôi không thể nói cho bạn biết , tôi không thể bán đứng họ .
Vivi : Vậy tại sao ông không đi với họ luôn ?
Black Mage No. 288 :……….
Vivi : ông nói là còn hai người ở lán chocobo , đúng không ?
Black Mage No. 288 :……….
Zidane : Vivi!!!!

Zidane đi với Vivi đến lán Chocobo …….

Vivi : xin chào , có ai ở đây khôôông ?
Zidane : Vivi !!
Vivi : hãy mở cửa ra , làm ơn .
Zidane : ?

Một phù thuỷ áo đen mở cửa ……

Black Mage No. 111 : Nó ra đời rồi !!!
Vivi : ?????
Black Mage No. 111 : Ồ ….
Vivi : Chờ đã .

Zidane đi với Vivi vào trong …..

Black Mage No. 111 : cuối cùng thì ……..
Black Mage No. 33 : cuối cùng thì ……..
Black Mage No. 111 : Hura …..
Black Mage No. 33 : Hura….
Black Mage No. 111 : thật là không thể tin được …
Black Mage No.33 : Ừ ….
Vivi : tôi không hiểu , tại sao các bạn lại ở đây ?
Black Mage No.33 : tụi tôi ở đây để là người đầu tiên thấy chocobo .
Black Mage No. 111 : lúc đầu , chúng tôi đi với mọi người thì thấy một cái gì đó ở phía sau . Khi nhìn lại thì thấy đó là trứng chocobo , thế là chúng tôi đã lưu nó lại .
Black Mage No. 33 : chúng tôi đã giữ lại cái trứng xinh đẹp này và sưởi ấm cho nó bằng cách ủ nó dưới những lớp cỏ khô .
Black Mage No. 111 : tôi không thể đợi đến lúc khoe nó cho mọi người xem .
Black Mage No. 33 : họ sẽ rất vui cho mà xem .
Black Mage No. 111 : chúng ta hãy đặt cho nó một cái tên đi .

Vivi đi ra ngoài và Zidane cũng đi theo , ở bên ngoài _ Vivi nói với Black Mage No.233 …..

Vivi : ông ở lại đây vì ông đã lo cho cái trứng .
Black Mage No.233 : tôi cũng không biết nữa , tôi cũng muốn đi theo Kuja bởi vì tôi cũng sợ chết . Nhưng tôi không thể …. tôi nghĩ rằng tôi đang lo cho một cái gì đó quan trọng hơn .
Vivi : ………tôi muốn ông nói cho tôi nghe về một điều gì đó .
Black Mage No.233 : nó là cái gì ?
Vivi : rồi một ngày nào đó , tôi cũng sẽ ngừng hoạt động phải không ?
Zidane : ! .
Black Mage No.233 : Kuja nói rằng những phiên bản được thiết kế trước chúng tôi thì sẽ sống lâu hơn .
Vivi : nhưng ….. cuối cùng thì tôi cũng ngừng hoạt động .
Black Mage No.233 : ……..
Vivi :thật sự thì tôi đã phá tung mọi thứ khi ông tôi chết . Ông nói với tôi :
” Vivi , cháu không cần phải buồn ” vì thế nên tôi tự an ủi lòng là mình không việc gì phải buồn . Nhưng lúc nãy tôi lại nổi giận khi nghe đến chuyện rồi đây mọi người sẽ ngừng hoạt động . Khi đó tôi sẽ không cần biết chuyện gì xảy ra , tôi sẽ không còn cảm giác ….. Nhưng khi tôi thấy Garnet khóc khi mẹ cô ta chết thì tôi nghĩ rằng mình không nhất thiết phải điên lên . Tôi ghét hắn , tôi ghét Kuja !!!! tôi biết rồi một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu ra , ngày đó cũng không xa đâu .
Zidane : Vivi….
Black Mage No.233 : Kuja có một cung điện bí mật ở phía đông của lục địa này .
Zidane : !!
Black Mage No.233 : nó được chôn vùi bên dưới lớp cát lún . Bạn cần phải lên tàu để đến đó .
Vivi : cám ơn ông nhiều .
Black Mage No.233 : tôi hy vọng các bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vào một ngày nào đó .

35 . Desert Palace _ Cung Điện Sa Mạc :

Màn hình sẽ chuyển sang cảnh của [ Garnet và Eiko ] rồi chuyển về cảnh của nhóm [ Zidane ] hỏi [ Black Mage No.233 ] có chắc đó là nơi của [ Kuja ] không ? Rồi cả nhóm lên tàu đi đến chỗ cát lún mà [ BL No.233 ] nói . Sau đó bạn sẽ thấy [ 4 cột cát ] đang xoáy . Thấy cái cột cát xoáy nào [ có khói màu xanh ] bốc lên thì chạy xuống và nhấn X thì bạn sẽ vào được cái cung điện còn không thì sẽ đánh với quái vật rồi làm lại .

Khi vào được [ Desert Palace _ Cung Điện Sa Mạc ] thì cả nhóm bị sập bẫy của [ Kuja ] , [ Zidane ] được [ Kuja ] cho biết là hắn đang cần một báu vật ở một nơi khá xa . Nếu như muốn cứu các bạn thì Zidane phải dẫn theo [ 3 người ] nữa đi lấy [ item ] đó về rồi hắn sẽ thả các bạn . Tạm thời thì hắn sẽ giữ lại số người mà không được chọn . Steiner chọn thêm Eiko _ Steiner và Freija , còn các bạn chọn ai thì tuỳ các bạn nha .

36 . Come to Forgotten Continent_ đến lục địa bị bỏ quên :

Sau khi Kuja cho bạn lựa chọn 3 thành viên đi chung để đến [Oeilvert] thì bạn hãy đi tới chỗ con tàu sẽ đưa cả bọn đi . Chú ý : Vì [Oeilvert] là vùng đất có hàng rào chống phép thuật nên tui khuyên bạn không nên mang theo các thành viên giỏi phép thuật . Theo hdht_gamer chọn thì đội hình sẽ gồm [Zidane, Amarant, Steiner và Quina] vì ba thành viên này sẽ có chỉ số MP không cao lắm so với Vivi, Eiko . Xong rồi thì bạn sẽ được chuyển đến bến tàu . Tại mành hình kế tiếp, bạn hãy đi qua phải và lên cầu thang . Sau đó, qua bên trái để đến nơi chiếc tàu Kuja đang đậu . Hãy lên đó và khởi hành đến [Forgotten Continent] trước khi đến được [Oelivert] .
Khi lên được tàu, bạn sẽ thấy con tàu bay lên và rời khỏi căn cứ của Kuja . Trên tàu, bạn sẽ thấy được một đoạn đối thoại ngắn . Zidane sẽ hỏi thăm đường với 2 người Black Mage nhưng họ không trả lời . Sau đó hai tên hề Zorn và Thorn đi vào và nói chuyện với Zidane . Tiếp theo, con tàu sẽ đi đến [Forgotten Continent] .
Khi tàu hạ cánh, bạn khoan tới [Oeilvert] vội, hãy luyện Lv cho các thành viên trước khi đi tới đó . Bạn có thể mua [item] trên chíếc tàu bay này . Hãy luyện cho Steiner lên Lv cao vì anh ta sẽ rất có ích ( tốt nhất cỡ Lv 30-35 ) ( nếu bạn có chọn Steiner trong đội hình ) .
Sau khi các thành viên trong nhóm đã có Lv khá rồi thì hãy hướng về [Eoilvert] .
Bạn hãy mở bản đồ trong chế độ [World Map] lên, [Oeilvert] nằm ở phía Nam trên bản đồ, được bao bọc bên trong [Forgotten Continent] . Bạn hãy theo bản đồ đi lòng vòng vào trong . [Eoilvert] sẽ không khó tìm ra đâu nếu bạn kiên nhẫn, bạn có thấy một cái nhà dạng xoắn ốc không ? Nếu thấy thì đó là nơi mà chúng ta cần đến- [Oeilvert] .
Khi vào bên trong, bạn sẽ thấy một con [Moogle] đứng bên phải lối đi . Hãy mua từ nó cây [Diamond Sword] và trang bị cho Steiner, nó sẽ tăng độ sát thương của anh ta lên rất đáng kể và trong thanh gươm này, trang bị [ability] [Stone killer] cho anh ta . Sau đó, bạn hãy mua thêm những thứ cần thiết sau đây : [Hi-Potion, Trident, Magic Racket, Healing Rod, Cypress Pile, Pinwheel] và [save] lại . Sau đó, hãy đi thẳng vào bên trong .
Bên trong, bạn hãy chạy tới cánh cửa lớn bị đóng, Zidane sẽ trao đổi với các thành viên và sau đó, anh ta sẽ đẩy cánh cửa ra và hãy vào trong . Trước khi tiếp tục, tui sẽ hướng dẫn cho bạn cách đánh những con quái vật trên đường đi gặp phải bên trong [Eoilvert] .

Cách đánh những con Epitaph :

Thực chất mỗi con là một pho tượng đá . Nó có một đòn tấn công nguy hiểm là tạo ảnh ảo hiện ra một trong số những thành viên của bạn, thậm chí còn là những thành viên khác không có trong đội của bạn . Mỗi khi hiện ra một ảnh ảo lấy ví dụ là Zidane thì ảnh ảo đó sẽ đánh chết Zidane ngay tức khắc, vì vậy hãy cho các thành viên còn lại hạ cái ảnh ảo đó và hồi phục sự sống cho Zidane . Bạn không nên đánh bức tượng đá tạo ảnh ảo đó mà nên tập trung hạ các ảnh ảo mà nó tạo ra . Khi đã hạ được 3 ảnh ảo của 3 thành viên thì hãy tấn công bức tượng đá Epitaph để thắng trận . Mục đích tui muốn bạn làm vậy vì nó rất có lợi cho bạn . Bạn sẽ có từ [7000] đến [30000] Exp nếu đánh hạ tất cả các ảnh ảo và hạ Epitaph . Do đó, các thành viên của bạn sẽ lên Lv nhanh chóng trước khi gặp con trùm ở đây ( tốt nhất là cỡ Lv 48-60).

Trở lại phần hướng dẫn, sau khi vào trong cánh cửa lớn bạn hãy lấy bình [Remedy] từ cái rương trong này . Bây giờ hãy đi thẳng, lên cầu thang ở căn phòng này và lấy [item] [Rising Sun] . Sau đó, hãy xuống cầu thang và qua bên trái căn phòng để sang màn hình tiếp theo . Trong đây, bạn hãy lấy ở cái rương ở đây món vũ khí [Diamond Sword] . Hic, xin lỗi các bạn nha, không nên mua [Diamond Sword] từ con [Moogle] bên ngoài, tui quên khuấy bên trong này cũng có nên đã làm tốn gil của các bạn rồi . Nhưng không đâu, bây giờ nếu bạn có 2 cây [Diamond Sword ] thì nên mừng vì khi gặp trùm, Amarant sẽ quăng vào con trùm một cây để gây sát thương cho con trùm đó . Hãy lấy tiếp một món [Shield Ammor] ở cái rương phía Bắc . Sau đó, hãy trở lại màn hình khi nãy và lên cầu thang lần nữa . Lần này, hãy qua bên trái phía trên cầu thang bạn hãy lấy [Elixir] trong cái rương ở đây và đi tới chỗ có quả địa cầu .
Hãy làm cho quả cầu chuyển sang đỏ và trở lại căn phòng bên trái cầu thang khi nãy . Lần này, bạn sẽ thấy một hình ảnh ba chiều chiếu lên bên trong chính diện căn phòng . Sau đó, bạn hãy đi qua bên trái và xuống cái cầu thang bên dưới . Tại đây, hãy lấy món [Power Vest] trong cái rương ở đây sau đó bạn hãy lên trên cầu thang và bạn sẽ thấy có 2 cái đèn tròn . Hãy kiểm tra chúng và hình ảnh 3 chiều về chiếc tàu Ancient sẽ hiện lên . Sau đó, hãy lấy thêm một số [item] ở đây và đi xuống cầu thang kiểm tra thêm hai cái đèn ở bên dưới này, hình ảnh ba chiều sẽ tiếp tục hiện nên . Bây giờ bạn hãy lên lại 2 cái đèn trên cầu thang lúc nãy . Hãy qua trái để sang màn hình kế tiếp .
Tại đây, bạn sẽ thấy một con đường trải dài từ phải sang trái . Hãy chạy qua cho đến khi bạn thấy cái quả cầu khác . Kiểm tra nó và bạn sẽ thấy được cảnh về nơi này . Khi đoạn phim 3 chiều kết thúc, hãy tiếp tục chạy qua trái cho đến khi kết thúc các bật thang . Khi sang màn hình kế tiếp, bạn sẽ thấy mình trở lại căn phòng có quả cầu 3 chiều lớn lúc nãy nhưng hãy vào bên trong cánh cửa xanh . Nó nằm bên trên về phía trái của nơi bạn vừa đi ra .
Khi vào bên trong bạn sẽ thấy một căn phòng lớn với nhiều cái mặt đang nói chuyện với nhau . Bây giờ hãy ra lại căn phòng khi nãy và đi trở ra căn phòng đầu tiên mà Zidane bước vào sau khi mở cánh cửa lớn . Hãy đi qua bên phải để đến một căn phòng khác . Tại căn phòng này, bạn sẽ gặp 2 con [Moogle], hãy lại con màu vàng để mua quà khuyến mãi từ nó . Sau đó lại con [Moogle] thứ hai để dùng bình [Tent] và [save] game trước khi gặp trùm mới có thể lấy viên đá cho Kuja . Bạn hãy trang bị [Jelly] trong mục [ability] cho các thành viên và cả [Auto- Potion] nữa . Đồng thời trang bị cho các thành viên các món vũ khí mạnh nhất để đối đầu con trùm đầu tiên disk 3 .
Sau khi sữa soạn xong, hãy qua bên phải màn hình để đến hệ thống thang máy . Ở màn hình kế bên, hãy kích hoạt thang máy đưa cả bọn xuống bên dưới . Khi xuống rồ, bạn sẽ thấy Zidane tìm được viên đá qúy nhưng chưa kịp lấy thì…

Cách đánh Ark :

Đây là một trận đấu khó khăn cho bạn . Ark có hình dạng một cỗ máy bằng sắt .Mớ vào trận, hãy cố gắng cho Zidane “thò” được món Holy Lance vì nó rất lợi hại cho Freya . Bạn hãy dùng đòn “ăn ếch” của Quina và cho Quina liên tục bơm HP cho các thành viên . Hãy cho Steiner dùng đòn Power Break và cho Amarant tấn công vật lý + ném các món vũ khí mạnh nhất vào con Ark . Zidane sẽ tấn công vật lý và nếu anh ta Trance thì hãy dùng đòn tuyệt chiêu mạnh nhất của anh ta trong mục Dyne ( nếu bạn có trang bị kiếm kết hợp Angel Bless ), mất 60 MP nhưng sát thướng tới hơn 9250 HP của đối thủ . Lưu ý là con ark sẽ chơi đòn Photon để làm cho một trong các thành viên xuống HP còn duy nhất 1 giọt . Hãy cho Zidane dùng 2 lần tuyệt chiêu mà tui nói thì con Ark sẽ thua ngay thôi .

Chỉ số của Ark :

Lv 38
HP 20002
MP 1347
AP 11
Các món đồ Pumice Piece
Các món đồ có thể “thò” được Elixir, Power Vest, Holy Lance
Những đòn tấn công Boomerang (all), Whirlwind (all), Propeller Wind (all), Photon (hạ HP 1 thành viên xuống 1 giọt)

Sau khi hạ xong con trùm, bạn sẽ lấy được [Gulug Stone] cho Kuja . Sau đó, hãy trở ra và bạ sẽ được Kuja đưa về căn cứ của hắn .
Sau đó, cảnh sẽ chuyển sang Cid và bạn sẽ điều khiển ông ta tìm cách giải cứu cho các thành viên còn lại .

36 . Escape to the Desert Palace _ thoát khỏi Cung Điện Sa Mạc :

Trong lúc này thì quốc vương [ Regent ] trong lốt ếch đã thoát ra được và tìm cách để giải cứu các bạn . Muốn mở lồng giam thì phải có [ chìa khoá ] thế là bạn hãy điều khiển ông ta đi lấy chìa khóa được treo trên lồng giam con quái vật , nếu như bạn chơi máy [ Play Station ] thì chuyện này khá dễ vì tốc độ của loại máy này khá chậm . Còn nếu như bạn chơi giả lập trên Person Computer thì bạn hãy chỉnh cho tốc độ chậm lại rồi kết hợp với chức năng [ Quick Load ] và [ Quick Save ] cho dễ , bạn có [ 6 phút ] để làm chuyện này đó nha .

Sau khi giải cứu được các bạn rồi thì các bạn sẽ điều khiển một nhân vật đại diện cho nhóm của bạn như [ Vivi , Freija , Eiko , Quina ] cũng không chừng , nhưng trước tiên thì bạn hãy đến gặp con minimog để [ Save ] và [ Tent ] nha .

Rồi bạn hãy điều khiển nhân vật đại diện của mình ( Steiner chọn bé Eiko làm nhân vật đại diện nha các bạn ) đi ra cái [ ngã 3 ] rồi đi thẳng thì dẽ đến được [ Desert Palace ] , từ cái chỗ hiện ra chữ [ Desert Palace ] đó bạn hãy đến thắp sáng ngọn nến đặt gần bức tượng nữ thần [ bên trái ] thì ở bức tượng đối diện sẽ có ánh sáng [ màu tím ] , hãy đến nhịp X vào đó thì bạn sẽ lấy được một cái [ Promist Ring ] .

Đi lên cầu thang rồi chạy thẳng vào trong bạn sẽ thấy [ 2 bức tượng lớn ] và [ 2 ngã rẽ ] là rẽ trái và rẽ phải . Khi đi đường bên trái thì tại chỗ [ 2 bức tượng lớn ] sẽ xuất hiện một cái [ cầu thang ánh sáng ] , đi lên cái cầu thang ánh sáng đó đề thắp nến rồi bạn hãy trở lại chỗ [ 2 bức tượng lớn ] để đi vào ngả đường bên trái . Đi lên theo cái cầu thang xoắn thì bạn sẽ đến một nơi có [ 2 chậu hoa màu đỏ ] và ở đó bạn sẽ thấy [ 3 cánh cửa đang đóng ] và một số [ chum đèn chưa mồi lửa ] .

Đây là một khúc phải nói là rối rắm đối với các bạn mới thử sức với Final Fantasy IX lần đầu tiên , bản thân mình cũng đã phải bỏ ra hơn 5 tiếng để đi qua chỗ này . Bây giờ mình sẽ nói một cách dễ hiểu nhất của mình nha : ở chỗ này bạn hãy chia ra làm 3 khu vực .

+ Khu vực bên trái : với 3 chum đèn được sắp xếp theo một [ hình tam giác ] và mình sẽ đặt tên cho cái tam giác theo ngược chiều kim đồng hồ với đỉnh A là cái chum trên cùng .

+ Khu vực bên phải : với 3 chum đèn được sắp xếp theo một [ hình tam giác ] và mình sẽ đặt tên cho cái tam giác theo ngược chiều kim đồng hồ với đỉnh A’ là cái chum trên cùng .

+ Khu vực chính giữa : là khu vực ở giữa của [ 6 bức tượng ] .

Bây giờ thì bạn đang đứng ở khu vực bên trái phải không nào ? từ đây bạn hãy thắp nến ở góc [ A và B ] thì cửa sẽ mở . Vào cửa để sang khu vực bên phải , từ khu vực bên phải thì bạn mở góc [ B’ ] rồi chạy về khu vực bên trái mở góc [ C ] thì sẽ làm mất [ 3 bức tượng ] ngăn cách [ khu trái và khu giữa ] với nhau . Sau đó bạn hãy thắp hết nến ở khu vực này thì sẽ làm biến mất luôn [ 3 bức tượng ] còn lại , chạy ra khu vực chính giữa rồi chạy xuống bạn sẽ thấy một cái [ chum đèn lớn ] . Thắp cái chum đó thì phía trên sẽ xuất hiện một chỗ chứa [ item ] có [ màu tím ] , chạy lên rồi chọn [ Yes ] bạn sẽ có thêm một cái [ offerning of power ] là [ Anklet ] .

Vào cái cửa [ thứ 3 ] mới được mở thì bạn hãy chú ý tìm một cái giá nến trong khu vực mới này ( ở sát bên phải á ) thì sẽ làm xuất hiện thêm một [ offerning of power ] nữa mà khi chọn Yes thì bạn sẽ có [ item ] tên là [ Shield Armor ] . Đi tiếp thì bạn sẽ thấy một cái cầu thang dẫn lên trên , lên cầu thang rồi thì bạn hãy chú ý ở [ đầu cầu thang phía trên ] sẽ có một cái giá nến nữa bạn hãy thắp nến lên cho sáng đi nào . Thắp xong thì bạn đi theo con đường và rẽ phải sẽ đến [ Thư viện _ LIbrary ] , trong này bạn hãy thắp nến ở góc trái thư viện thì sẽ làm xuất hiện một cái cầu thang dẫn lên [ tầng 3 ] của cái giá sách . Lên đó thắp nên thì cái kệ sẽ đẩy lên tạo thành một cái đường đi vào cái đường đi đó thắp nến và lấy [ Cn_kai Armlet ] , trở ra xuống tầng sách thứ [ 2 ] thắp nến rồi đi theo đường mới mở thắp thêm 2 cái giá nến nữa . Trở ra ngoài , xuống cái kệ ở tầng 1 thắp nến rồi vào trong đốt nến rồi trở ra ngoài lại .

Đi vào bức tường bên [ Trái ] của thư viện thì bạn sẽ gặp một con minimog nữa , nhớ [ Save và Tent ] nha . Vào trong thì bạn sẽ thấy một bức tượng được lắp trên tường , khi nhìn kĩ thì bên kia cũng có một bức tượng y như vậy với [ 3 cái giá nến ] . Bạn hãy thắp nến sao cho bóng của 2 bức tượng nghiêng [ 45* ] thì sẽ mở ra một cái [ cầu thang ánh sáng ] , nếu không hiểu thì mình sẽ nói thẳng ra cho rồi nha , bên phải thì thắp nến bên phải , bên trái thì thắp nến ở 2 bên chừa cái giá ở giữa , chạy lên cái cầu thang thì bạn sẽ đến một nơi có cái giá nến lớn . Đang định thắp nến trên giá thì có tiếng nói :

Báo động , có người xâm nhập . Hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt . Dữ liệu về biện pháp đối phó đã tự động nạp . Đang chuyển sang chế độ theo dõi tấn công và biện pháp chống đỡ .
Eiko : Hả ?? đó không phải là tiếng của Kuja , ai đó hãy xuống đây cho tôi thấy nào .

Valia Pira
Class: Flying
Level: 36
EXP: 0
Location: Desert Palace
HP: 12119
AP: 11
Gil: 4089
MP: 9999
Elemental: None
Weakness: Water

Bạn sẽ đánh với [ Valia Pira ] , cái hệ thống phòng thủ này cũng không có gì ghê gớm đâu , đánh tàn tàn một lúc rồi cũng xong thôi .

Zidane group return to Desert Palace _ nhóm của Zidane trở lại cung điện sa mạc :

Sau khi lấy được báu vật [ Gulug Stone ] từ [ Oelivert ] thì nhóm của [ Zidane ] trở về [ Desert Palace ] để trao đổi [ item ] với các bạn đang bị nhốt . Bạn hãy điều khiển Zidane vào trong để nói với Kuja .

Tiếng của Kuja : mời vào trong …..
Kuja : tôi lấy làm hạnh phúc khi lại thấy anh , Zidane .
Zidane : bạn bè của tôi vẫn tốt chứ ?
Kuja : ối chà , tôi thấy họ vẫn lỗ mãng thường xuyên đấy , hãy nhìn đây này .
Zidane : !!!!!

Zidane nhìn vào bên trong cái lồng và thấy các bạn đang nằm bên trong…

Kuja : không cần phải lo lắng , họ chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi . Bây giờ thì hãy đưa cho tôi viên đá Gulug .

Ở bên ngoài , khi Zidane đi vào trong thì …….

Freija : tôi cảm thấy lo cho Zidane nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp .

Bất thình lình , Eiko dịch chuyển đến …….

Eiko : Zidane đâu hả ?
Freija : một mình cậu ấy đi vào dinh thự của Kuja rồi . Mà làm sao bạn thoát ra được vậy ?
Regent Cid : thực tế thì ……..
Eiko : không còn thời gian nữa đâu , chúng ta hãy đi ngăn Zidane lại đi .

Mọi người đi vào trong dinh thự , đột nhiên cánh cửa đóng lại nhốt Eiko ở ngoài .

Eiko : a a a ….
Eiko : cái thứ chết tiệt gì vậy ?

Bỗng nhiên Thorn và Zorn xông ra bắt Eiko đi , bên trong dinh thự ……

Kuja : nào , hãy đưa cho tôi viên đá Gulug .
Zidane : anh là đồ gian dối , là đồ xấu xa , là cặn bã của xã hội .
Kuja : tôi cảm thấy mệt khi cơn giận của anh đang lớn lên đó . Thôi nào , có chịu đưa nó cho tôi không hả ?
Steiner : đừng có giao nó ra Zidane .
Zidane : hả ? vậy thì ai đang ở trong lồng ?
Kuja : ôi , bạn thân mến tôi nghĩ là tôi thua rồi .Đúng rồi đó , mọi thứ trong đó đều là giả cả , nhưng anh đừng nghĩ là anh thắng nha .
Zidane : mày có chắc như thế không ?
Kuja : hê hê hê …….
Tiếng của Eiko : aaaa để tôi xuống .
Zidane : Eiko .
Tiếng của Regent Cid : chú sẽ bảo vệ cháu .
Tiếng của Zorn : cái quái gì đây ? một con ếch biết nói .
Tiếng của Thorn : đem con ếch này về làm mứt cam luôn . Mày sẽ được lên dĩa .
Zidane : này thằng khốn , êêêê…..

Kuja dùng phép lấy viên đá từ Zidane .

Kuja : lúc đầu thì tao muốn dùng mày để lấy viên đá rồi giết hết bạn bè của mày . Nhưng nghĩ lại thì tao chỉ bắt một đứa con gái thôi , hi vọng sau này tụi mình sẽ gặp lại nhau .

Kuja đi đến cái dịch chuyển và biến mất .

Zidane : aaaa , tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu .
Quina : hắn lấy cái phi thuyền đi rồi .
Zidane : đi bắt hắn về .

Các bạn khoan hãy rời khỏi căn phòng này mà hãy tìm ở góc trái bên dưới của màn hình thì sẽ thấy một [ lá bài xịn ] .

Khi đi ra đến chỗ đáp phi thuyền lúc nãy thì bạn thấy chiếc phi thuyền biến mất rồi . Bạn hãy chạy lên chiếc xuồng mang tên [ Blue Naciss ] rồi bạn hãy lên tàu để rượt theo chiếc phi thuyền của [ Kuja ] . Chạy một lúc thì bạn sẽ đến một vùng đất đầy băng giá [ Lost Continent _ Lục Địa Bị Lãng Quên ] . Lên bờ , bạn hãy đi vào cái thành phố duy nhất trên lục địa này , nó mang tên [ Esto Gaza ] . Vào trong thành phố này , bạn hãy đến gặp [ cha xứ ] để hỏi thăm về người bạn bị bắt . Xong rồi bạn hãy đi vào con đường bên phải để đến [ shop ] mua thêm [ vũ khí và item ] cần thiết , bạn hãy đi vòng vào trong cái [ shop ] bên trong đó có một cái thùng chứa [ item ] đó . Mua xong rồi , theo lời của cha xứ nói lúc nãy thì bạn hãy đi ra chỗ của ông ta đứng , xong rồi đi thẳng lên , rẽ phải thì bạn sẽ đến [ Mount Gulug ] . Trong này , bạn có thể đi lòng vòng để tìm thùng chứa [ item ] có thể gặp con minimog nhờ nó [ Save ] và [ Tent ] giùm mình . Tìm đã rồi thì bạn hãy trở ra chỗ mà mình mới đặt chân vào [ Mount Gulug ] đi xuống thì bạn sẽ gặp một cái giếng cũ , gặt cái cần trên cái giếng [ 2 lần ] rồi đu theo sợi dây xuống dưới đáy giếng . Dưới này , bạn sẽ đánh với 2 con rồng lửa [ Fire Dragon ] , hạ xong 2 con rồng thì bạn hãy đi tiếp , bạn sẽ thấy 2 tên hề là [ Thorn ] và [ Zorn ] đang định rút [ Eidolon ] của [ Eiko ] nhưng bị thất bại . Chúng định làm một lần nữa thì con minimog của [ Eiko ] nhảy ra và biến thành một [ Eidolon ] dữ tợn có hình dạng của một con chó sói có cánh . Chúng ta sẽ điều khiển [ Eiko ] triệu tập [ Madeen _ tên của Eidolon ] bằng [ Terra Homing ] ra đánh 2 tên hề , chỉ sau một chiêu thì 2 tên hề đã ngả gục . Hạ xong 2 tên hề thì nhóm của Zidane chạy đến và [ Eiko ] nhận được [ item Ribbon ] dùng để triệu tập [ Madeen ] sau này bạn nhớ cài vào cho [ Eiko ] học nha .

Vivi định rượt theo [ Kuja ] thì bỗng dưng 2 cái xác đã được hắn làm phép co giật ngăn Vivi lại , một lúc sau thì 2 cái xác của Thorn và Zorn nhập lại làm một . Một lần nữa , ta phải đánh với hợp thể của Thorn và Zorn là [ Meltigemin ] , bạn nhớ sử dụng [ Steal ] của Zidane để xin nó vài món đồ xịn nha . Hạ tên [ Meltigemin ] xong thì cả nhóm đi vào trong và nghe thấy tiếng của một người phụ nữ . Cả nhóm đi vào phòng để gặp người phụ nữ đó :

Woman : có phải là Công Chúa Garnet đó không ? đúng là cháu rồi .
Garnet : ………
Woman : ôi , thật là một quãng thời gian dài , ta không được gặp cháu . Cháu đã lớn thế này ta nhận không ra .
Zidane : Quý bà đây là ai vậy ? có phải là bạn của bạn ở một nơi nào đó không ?
Regent Cid : ôi , em yêu quý của anh Hilda ! cuối cùng thì anh cũng tìm thấy em .
Hilda : tôi nhớ là tôi không hề lấy cóc làm chồng !
Regent Cid : Anh đây mà , Cid đây .
Hilda : đúng là cái râu mép này , ôi đúng là anh rồi .
Regent Cid : hãy trở về lâu đài và chúng ta sẽ là một đôi bạn thân như xưa .
Hilda : em xin lỗi anh yêu , nhưng em đã đưa chiếc phi thuyền mà anh thích nhất cho một người đàn ông tên là Kuja .
Regent Cid : hãy quên chuyện đó đi , em còn sống là anh vui rồi .
Hilda : ôi , con cóc yêu dấu của em .
Eiko : Kuja ? bà biết gì về hắn ?
Hilda : được rồi cháu yêu , ta sẽ kể cho mọi người nghe khi trở về Lindblium .

Nhóm của Zidane cùng mọi người trở về thành Lindblium . Tại đây thì các bạn biết hắn bắt [ Hilda ] về làm hầu phòng cho dù hắn ghét điều đó . Và bà còn cho mọi người biết hắn đến từ một thế giới khác . Hắn được sinh ra để thu tóm mọi quyền lực của thế giới và hắn và bà ko biết hắn đến từ nơi nào . Zidane hỏi Regent Cid biết gì về nơi đó không ? ông nói là ông biết vì khi ông đến đó rồi về thì bị biến thành [ opglop ] . [ Hilda ] hôn lên trán ông thì bỗng nhiên ông biến lại thành người , và ông rất vui mừng vì ông đã có thể tập trung tinh thần để thiết kế chiếc phi thuyền [ Hilda Grade 3 ] . Sáng hôm sau thì Zidane có lệnh triệu tập của [ Hilda ] và anh được biết là [ Regent Cid ] đã trở thành người . Nghe mọi người nói không gặp [ Garnet ] nên [ Zidane ] đi tìm , trong lúc đi tìm thì [ Beatrix ] gửi cho Zidane viên [ Garnet ] nhờ Zidane đưa cho Công Chúa , một lúc sau thì Zidane đến gặp Garnet và ngạc nhiên khi nghe nàng gọi tên mình . Zidane đưa cho Garnet viên ngọc . Công Chúa mượn của Zidane con dao và tự tay cắt đi mái tóc của mình để thể hiện quyết tâm đi theo Zidane để trừ gian diệt bạo .


Garnet quyết tâm cắt đi mái tóc của mình……

Sau khi Garnet cắt tóc và quyết định đi theo anh chàng hay… “chọc gái” Zidane thì mọi người sẽ lên con tàu [Hilda Garde 3] của quốc vương Cid Regent để đi tới [lâu đài Ipsen’s Castle] . Khi lên tàu bạn sẽ chọn đội hình cho trận đánh để luyện Level trước khi đến đó . Khi mà Lv mọi người đủ cao rồi ( Lv 55- 60 ) thì hãy tới [Daguerreo] để mua vài món item cần thiết .
Khi đã điều khiển được con tàu bay, bạn hãy mở bản đồ lên và bay về phía Tây, chỗ có các hòn đảo nhỏ, bạn sẽ thấy có một cái cầu bên trên 2 dòng thác và hãy vào đó .

38 . Come to Daguerreo_ đến Daguerreo :

Khi vào bên trong, bạn hãy quẹo phải và lấy dưới nước một đồng [Capricom Stellazzio], sau đó hãy vào căn phòng bên phải . Sau khi sang màn hình kế tiếp, bạn hãy đi thẳng tới và gạt công tắc cầu thang để lên tầng bên trên . Hãy nói chuyện với con Moogle đứng ngay thang máy và [Save] lại . Bạn có thể mua vũ khí kết hợp từ [Synth Shop] ở đây . Xong rồi thì hãy đi qua bên trái để sang màn hình kế tiếp . Tại đây, bạn hãy mua thêm [item] từ [Item shop] ở đây . Sau đó, hãy đi về phía bên trái và vào một cánh cửa ởi đây . Đi xuống cầu thang, bạn sẽ thấy chủ cửa hàng [Weapon Shop], hãy nói chuyện với anh ta và bạn sẽ được biết anh ta bị gãy chân, nên không thể bán đồ cho bạn được và yêu cầu bạn giúp đỡ . Bạn hãy trở lại nơi vừa vào [Daguerreo] và lần này hãy sang bên trái màn hình để vào căn phòng ở đây .
Tại đây, bạn sẽ thấy có 3 bậc thang chỗ kệ sách . Bạn hãy gạt cái công tắc ở đây và chọn hạ bậc thang bên trái . Hãy gạt sao cho cái bậc thang bên trái xuống thấp nhất, đi lại cái bậc thang đó, Zidane sẽ nói có một cái hộc bên trong . Hãy lấy thanh gỗ để bên phía 3 cái công tắc và đi lại cái bậc bên trái đó, Zidane sẽ đặt vào để chặn cái bậc khỏi di chuyển . Bây giờ, hãy lên bậc thang bên phải, ông chủ [Weapon Shop] sẽ cám ơn bạn . Okie, bạn hãy trở lại [Weapon Shop] và có thể mua vũ khí rồi đó . Tui khuyên bạn nên mua món [Black Robe] và trang bị nó cho Vivi, cậu ta sẽ học đòn [Flare] – đòn tấn công bằng yếu tố lửa khá mạnh .
Khi mọi thứ đã xong xuôi, bạn hãy rời khỏi [Daguerreo] và trở ra chế độ World Map . Hãy luyện Lv với những con Grand Dragon ở ngoài [Daguerreo] để các thành viên trong nhóm bạn tăng Lv nhanh và cả [Ability] nữa chứ . Xong rồi thì hãy lên tàu bay và hướng tới [Ipsen’s Castle] .
[Ipsen’s Castle] nằm trên [Forgotten Continent], gần với [Oeilvert], nơi mà chúng ta đã đối đầu với con trùm đầu tiên của disk 3 này . Bạn sẽ thấy có một toà lâu đài ở phía Bắc của [Forgotten Continent], đó là nơi dừng chân tiếp theo của nhóm Zidane .

39 . Come to Ipsen’s Castle_ đến Lâu đài của Ipsen :

Khi vào bên trong, Amarant sẽ nói là có chuyện phải làm và vào trong lâu đài trước . Sau đó, bạn hãy chọn đội hình trước khi vào trong . Theo hdht_gamer thì tui chọn Zidane, Vivi, Steiner và Quina . Lí do là vì các con quái vật trong lâu đài này rất ít bị mất nhiều HP bởi các đòn vật lí, chúng sợ phép thuật nhiều hơn ( yếu tố lửa, băng giá ) . Vì vậy có Vivi và Steiner họ sẽ kết hợp để chơi những đòn [Magic] gây sát thương lớn cho đối thủ, Quina sẽ chơi “đớp ếch” để đánh đối thủ mất nhiều HP hơn ( còn tùy thuộc vào số Lv và số ếch bắt được của Quina ) . Sau khi chọn xong, hãy lên cầu thang lớn và vào trong lâu đài .
Khi sang màn hình kế tiếp, bạn hãy đi qua bên trái để lấy một món [Aquarius Stellazzio] trong cái rương ở đây và cũng làm như thế với phía bên phải . Bây giờ, hãy đi vào cánh cửa trước mặt để sang màn hình kế tiếp . Tại màn hình này, bạn sẽ thấy một con Moogle bên trái màn hình, hãy [Save] lại và mua thêm [item] từ nó . Xong rồi thì bạn hạy đi qua bên phải và leo lên sợi dây ,tuột xuống dưới để qua màn hình tiếp theo . Khi xuống dưới rồi thì bạn hãy qua con đường dẫn tới một cái thang bên trái sợi dây mà ta vừa leo xuống. Leo lên cái thang và bạn sẽ qua được ban công phía trên, đi về phía trái và chạy thẳng tới, quẹo trái . Tại màn hình tiếp theo, bạn hãy đi lên phía trước chút xíu và quẹo phải để sang màn hình kế tiếp . Tại đây, hãy lên trên cái thang khác và leo lên cho đến khi hiện lên dấu chấm hỏi, hãy chọn leo qua ban công bên trái và bạn sẽ lấy được món [Javelin] từ cái rương ở đây và hãy trở lại cái thang, chọn nhảy qua bên phải, bạn sẽ lấy món [Broadsword] . Trở lại cái thang lần nữa và leo xuống dưới cùng, chọn nhảy qua phải và hãy chạy lên cái cầu thang bên phải, lên một cái thang khác . Leo thẳng lên trên tận cùng và Zidane sẽ nhảy qua một cánh cửa khác . Vào trong này và sang màn hình tiếp theo . Khi vào đây, bạn sẽ thấy một căn phòng trải thảm đỏ . Hãy đi xuống chổ bức tường có khắc hình bên phải màn hình, cho Zidane kiểm tra bức tường theo trình tự như sau :

– Khám xét ( Examine )
– Đẩy tới ( Push )
– Khám xét ( Examine )
– Nện vào ( Pound )
– Suy nghĩ ( Think )
– Đẩy tới ( Push )
– Suy nghĩ ( Think )
– Cố gắng làm một điều gì đó ( Try something drastic )
– Nghỉ mệt ( Rest )

Khi làm xong, cánh cửa sẽ mở ra và bạn hãy vào bên trong, đi về phía bên phải để lấy món [Barette] trong cái rương . Xong rồi thì trở lại căn phòng thảm đỏ và đi lại cái thang máy ở phía Bắc . Khi lên được trên đây, bạn sẹ thấy Amarant ở đây . Hãy đi lên bậc thang và lấy bốn cái gương ở đây :

[Wind Mirror] : “Sức mạnh của tôi được bảo vệ đằng sau cơn lốc xoáy”
[Water Mirror] : “Sức mạnh của tôi được bảo vệ dưới nước, bao quanh bởi mặt đất”
[Fire Mirror] : “Sức mạnh của tôi được bảo vệ trên đỉnh núi lửa”
[Earth Mirror] : “Sức mạnh của tôi được bảo vệ dưới sự rung động của mặt đất”

Sau khi lấy xong, hãy chạy ra khỏi nơi đây nhưng Taharka hiện ra và bạn hãy đối đầu với nó :

Cách đánh Taharka :

Việc đối phó với copn trùm này cũng dễ thôi . Nó rất ít ra đòn và vì thế hãy tận dụng điều đó để cho các thành viên ra những đòn mạnh nhất . Đối với Zidane, đòn vậy lí không ăn thua gì đâu, vì vậy hãy cho anh ta “thò” [item] . Vivi và Steiner thì chơi đòn [Flare] và [Flare Sword] và Quina sẽ chơi “đớp ếch” để kết thúc nhanh trận đánh .

Chỉ số của Taharka :

Lv 46
HP 29186
MP 1776
AP 11
Các đòn tấn công Chop, Ram, Blizzaga
Các món đồ không có
Các món đồ có thể “thò” được Elixir, Mythril Claws, Orichalcon

Sau khi diệt xong con trùm, hãy trở ra nơi con Moogle đứng ( bạn hãy nhớ vị trí của nó để khỏi phải mất thời gian ) . Khi tới nơi, bạn sẽ thấy có một cái hố vuông trên mặt đất mở ra . Không cần lo lắng gì, hãy tới chỗ con Moogle và [Save] lại . Bây giờ, hãy đi tới phía trên bên trái màn hình, chỗ bên dưới cái ban công ở đây, bạn sẽ rơi xuống một cái hố khác . Hãy lấy món item từ đây và đu dây xuống chỗ sợi dây lớn, leo lên lại nơi gặp con Moogle . Nếu bạn muốn lấy thêm [item] hay tìm thêm các cái hố khác thì cứ việc . Bây giờ, hạy trở ra cổng chính của lâu đài,bạn sẽ thấy ở dưới chỗ mà bạn đã lấy được cái Barette xuất hiện một cánh cửa mới,bạn cứ đi vào cho đến khi xuống tầng hầm có một thanh kiếm khổng lồ,ở đó bạn phải làm một test nhỏ,cứ dịch chuyển mấy cái chậu cho đến khi thanh kiếm phát sáng và bạn sẽ nhận được Odin’s sword rất hữu dụng khi dùng Odin vì bây giờ Odin có thể gây ra sát thương trong trường hợp nấu đối thủ không chết luôn.Sau đó bạn quay trở ra lâu đài và xuống cầu thang.
Khi đi xuống, Zidane sẽ nói với các thành viên là tự mình sẽ trở vào trong lâu đài để tìm Amarant . Khi điều khiển được anh ta, hãy lại chổ con Moogle và leo xuống cái dây đi xuống bên đưới . Khi xuống, Zidane sẽ nghe tiếng ai đó nói và hãy đi con đường vòng nhỏ vào trong những sợi dây chịu lực cái ban công phía trên . Bạnlại nghe tiếng ai đó và đó chính là Amarant, anh ta đang nằm trên gờ từơng và nói chuyện với Zidane . Khi đã có Amarant trong đội hình, một lần nữa hãy rời khỏi lâu đài . Khi ra ngoài lâu đài, các thành viên sẽ bàn với nhau về bốn cái gương lúc nãy .4 cái gương phải được lắp vào bốn khu vực khác nhau, vì vậy các thành viên trong nhóm sẽ phải chia rẽ ra để gắn mỗi cái vào mỗi khu vực cùng một lúc . Khi lên trên tàu bay, hãy trang bị các vũ khí mạnh nhất cho mọi người trước khi khởi hành .

Thôi hdht_gamer tạm dừng ở đây nha . Tui hoặc Steiner sẽ tiếp tục phần hướng dẫn các bạn đến 4 nơi cần để lắp bốn cái gương : Wind, Water. Fire, và Earth vào

40 . Come to Four Shrines_ đến bốn lăng mộ của các vị thần Wind, Water, Fire và Earth :

Bây giờ, khi bạn đã ở trên con tàu [Hilda Garde 3] thì bạn hãy tới nơi bốn lăng mộ thần để hoàn thành nhiệm vụ lắp hoàn chỉnh 4 tấm gương mà tui đã nói phần trên .
Ở chế độ World Map, chúng ta sẽ đi tới nơi đầu tiên là [Water Shrine], tiếp theo là [Fire Shrine], [Wind Shrine] và cuối cùng là [Earth Shrine] :

[Water Shrine] : Điểm đến đầu tiên này rất dễ tìm . Từ [Ipsen’s Castle] bạn hãy bay về phía Nam, trên [Forgotten Continent] . Nó ở ngoài biển, được bao quanh bởi một cái xoáy nước lớn . Bạn cho con tàu lượn bên trên xoáy nước và trên màn hình sẽ hiện [Water Shrine] . Hãy cho 2 thành viên xuống đó, hdht_gamer chọn Garnet và Eiko và sau đó hãy tới nơi tiếp theo .
[Fire Shrine] : Nơi đây nằm trên [Lost Continent], về phía Đông Bắc của [Esto Gaza] và [Mount Gulug] . Nơi đây cũng khá dễ tìm, nó có đặc điểm là một miệng núi lửa được bao bọc bởi băng giá . Hãy cho 2 thành viên nữa xuống dưới đó, tui chọn Freya và Amarant .
[Wind Shrine] : Lăng mộ này cũng nằm trên [Forgotten Continent] nhưng về phía Đông Nam của lục địa lớn nhất . Nó ẩn bên dưới những hẽm núi chật hẹp, đặc điểm nhận ra là có 2 sợi dây leo lớn dẫn tới đó nhưng một khi vàotrong thì bạn mời biết đó là [Wind Shrine] . Hãy cho 2 thành viên Steiner và Vivi vào trong . Như vậy lăng mộ còn lại sẽ do Zidane và Quina khám phá .
[Earth Shrine] : Nơi đó nằm trên [Outer Continent] . Nó ở phía Đông Nam của [Iifa Tree] . Bạn hãy để ý một nơi cỏ đầy và có ba miệng núi nhỏ nằm 3 góc tạo thành hình tam giác . Khi xuống tàu, nơi này bị rung lắc mạnh do trận động đất, đó chính là điểm đến cuối cùng trong việc gắn 4 tấm gương vào- [Earth Shrine] .

Khi vào đây, bạn cần trang bị những [vũ khí, item] mạnh nhất cho Zidane và Quina . Sau đó, hãy đi xuống cầu thang . Khi lần đầu tiên bạn vào cái hành lang ở đây, một cái bẫy sẽ tự động được kích hoạt . Hãy đề phòng nó trước khi bạn bị nó đè nát .
Sau đó, bạn sẽ xem một đoạn phim ngắn về rất nhiều lăng mộ ở đây ! Và bạn hãy kiểm tra nơi lắp cái gương [Earth Mirror] vào . Đồng thời lúc đó, bạn sẽ có thể thấy các thành viên còn lại đang hành động ở 3 lăng mộ còn lại .Nhưng rồi sau đó … Earth Guardian xuất hiện và việc mà bạn làm lúc này là đánh con trùm này :

Cách đánh Earth Guardian :

Trận đánh sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn có trang bị [Auto-Regen] [Auto-Float] [Auto-Potion] cho Zidane và Quina . Hãy cho con trùm vài bình [Tent] để hạ HP của nó xuống, đồng thời sử dụng [Ability] của Quina là [Mighty Guard] lên Quina và Zidane . Hãy cho Zidane tấn công vật lí liên tục, Quina thì chơi đòn [Bad Breath] hay [Lv4 Holy] . Trận đánh sẽ không kéo dài nếu bạn luôn bơm đầy HP cho cả hai Zidane và Quina . Và rồi trận đánh sẽ kết thúc nhanh thôi !

Chỉ số của Earth Guardian :

Lv 54
HP 20756
MP 2234
AP 11
Những đòn tấn công Double Slash, Earthquake (all), Blizzaga, Thundaga, Firaga
Những món item Phoenix Pinion
Những món item có thể “thò” được Avenger, Rubber Suit

Sau trận đánh, bạn sẽ thấy một đoạn phim ngắn và rồi bạn có thể đều khiển con tàu [Hilda Garde 3] một lần nữa . Và rồi, bạn hãy đến [Shimmering Island], nó nằm phím Nam của [Lost Continent] .
Okie, tui xin tạm ngừng ở đây nha, see you later ^_^

41 . Come to Terra_ đến Terra ( thuộc Gaia ) :

Sau khi đánh bại Earth Guardian, lắp đầy đủ 4 tấm gương thần vào các lăng mộ thì nhóm Zidane sẽ tới Gaia để tìm hiểu sự thật .
Gaia nằm ở phía Tây Nam của [Lost Continent], là một hòn đảo băng giá ngoài biển . Hãy cho tàu [Hilda Garde 3] bay tới đó .


Con tàu Hilda Garde hướng thẳng về Shimering Island .

Khi con tàu đáp xuống đây, bạn sẽ thấy Garland, ông ta nói vài câu với Zidane rồi biến mất . Garnet xuất hiện, cô ta bảo Zidane hãy đi tới phía trước và bạn hãy theo Garnet tới màn hình kế tiếp . Tại đây, bạn sẽ gặp một cô gái tóc vàng có đuôi y như Zidane, Zidane hỏi chuyện thì cô ta bỏ chạy . Hãy rượt theo cô ta qua màn hình tiếp nữa . Từ đây, bạn lấy một bình [Elixir] ở cái rương bên trái . Sau đó, chạy về hướng cô gái tóc vàng để hỏi nguyên nhân tại sao cô gái bỏ chạy nhưng cô ta lại chạy tiếp buộc lòng Zidane phải đuổi theo băng qua một cây cầu . Hãy leo xuống những sợi tơ nhện màu xanh, và tiếp tục leo xuống dãy tơ thứ hai, ỏ dưới này bạn hãy kiểm tra cái rương ở đây để lấy một bình [Remedy] . Sau đó, leo trở lên, qua bên trái và bạn hãy nhảy qua một kẻ hở . Tiếp tục chạy vòng qua bên phải và kiểm tra cái rương ở đây, bạn sẽ lấy được món [Mythril Racket] . Khi có được nó thì bạn hãy leo xuống mạn nhện gần kẻ hở đó để xuống tận cùng . Tại đây, bạn sẽ lấy được thêm một món nữa là [Demon’s Vest] trong cái rương ở đây . Cuối cùng, hãy gặp cô gái đó và cô ta sẽ bảo đi theo cô qua một cái cầu khác . Qua màn hình tiếp theo, hãy chạy lên các bậc thang và cứ tiếp tục đi cho đến khi bạn gặp được cô gái đang đứng ở một nơi có những bậc thang lớn . Có gái bí ẩn sẽ nói một câu với Zidane : “ Chào mừng anh trở về nhà” !, đó là [Bran Bal]

42 . Bran Bal- The house of Zidane_ đến nơi ra đời của Zidane :

Bạn hãy qua bên phải, Garnet sẽ tới và rồi một đạon phim đẹp sẽ xuất hiện . Trong đoạn phim, Garnet sẽ thấy con mắt khổng lồ mà khi Garnet mới tới [Alexandria] nó đã dõi theo cô . Thực ra, đó là một cái đèn đỏ hình tròn thật lớn của một con tàu không lồ bay lên . Garnet sẽ bị ngất đi .


Garnet thấy chiếc airship khổng lồ ở Terra thì ngất đi……

Khi điều khiển được Zidane, hãy qua cầu thang bên trái của màn hình và bạn sẽ nói chuyện với 2 người ở đây để tìm một nơi nghỉ chân, chăm sóc cho Garnet . Sau đó, Garnet sẽ tỉnh dậy và được các thành viên chăm sóc . Khi điều khiển Zidane, hãy vào quán trọ một lần nữa và bạn có thể lấy bình [Elixir] trong một cái rương ở đây . Sau khi lấy xong thì trở ra ngoài,kiểm tra hồ nước gần đấy bạn sẽ lấy được Angel Earrings ,sau đó vào trong một ngôi nhà ở hướng Bắc . Khi vào đây, bạn sẽ thấy có nhiều người đang đứng xem một viên pha lê thất lớn . Hãy chạy qua cánh của bên phải màn hình để đến trung tâm của [Bran Bal] . Vào trong cái shop bên phải và bạn sẽ thấy một con Moogle đang bị nhốt trong một cái soọc . Hãy giải thoát cho nó và bạn có thể [Save] hay mua [Item] từ con moogle này . Khoan ra khỏi phòng mà hãy kiểm tra một cái rương ở đây, bạn sẽ lấy được món [Wing Edge] . Trở ra bên ngoài và trở lại căn phòng có nhiều người lúc nãy, lần này, bạn hãy đi xuống cầu thang bên phải . Tại đây, bạn sẽ thấy những người Genome, nói chuyện với cô gái tóc vàng đang đứng ở đó, bạn sẽ biết họ là những người Genome đang sống trong ngôi làng này . Khi cô ta ra ngoài, bạn sẽ đi theo cô ta để biết được nhiều điều về thân thế của Zidane . Bây giờ, bạn sẽ điều khiển Eiko, hãy đi ra nơi cửa chính của [Bran Bal] . Bạn sẽ bắt gặp Amarant đang đứng ở cầu thang bên phải, anh ta sẽ nói cho bạn biết Zidane đã theo cô gái tóc đỏ đi vào cái cổng màu xanh . Khi đó, hãy vào trong đó và gặp cô gái tóc vàng và cho Eiko nói chuyện với cô ta . Bây giờ, hãy trở vào [Bran Bal] và tìm gặp Vivi, Quina .

42 . Zidane comes to Pandemonium_ Zidane tới Pandemonium :

Hãy qua bên phải khi bạn bước vào đây . Garland sẽ lại xuất hiện và nói cho bạn nghe về những Genomes, Gaia và Kuja . Sau đó, Zidane sẽ bị ngất đi và một đoạn cut-screen ngắn xuất hiện . Eiko và Vivi sẽ đi tìm Zidane nhưng anh ta không có ở trong [Bran Bal] .
Sau khi Zidane tỉnh dậy, một số trận đánh với vài con trùm phụ sẽ diễn ra . Đầu tiên là con Amdusias, Freya và Amararanr sẽ tham gia vào trận đánh giúp bạn . Tiếp theo, Zidane sẽ giúp Steiner và Quina hạ con Shell Dragon . Sau đó, Garnet sẽ tiếp tục giúp Zidane hạ thêm một con trùm nữa .
Khi mấy con mini boss đã bị tiêu diệt thì bãn trở lại điều khiển Zidane, hãyqua cánh cửa bên phải và gặp con Moogle ở đây . Hãy sắp xếp đội hình cho trận đánh sau, và mua thêm [item] từ con Moogle này, xong rồi [save] game lại . Bây giờ, bạn tiếp tục qua bên phải trở lại nơi Eiko đã tìm thấy anh ta, bạn hãy lấy dưới ghế món [Holy Miter] . Bây giờ thì hãy trở lại nơi con Moogle và đi thẳng về phía bên trái . Cứ tiếp tục đi cho đến khi bạn tới một căn phòng gồm nhiều ngọn đèn khắp sàn phòng . Bạn hãy bật công tắc ở bên trái lối ra căn phòng . Bây giờ, sau khi kích hoạt công tắc thì các ngọn đèn sẽ sáng lên, và bạn sẽ có 30 giây để vượt qua các ngọn đèn đến cuối căn phòng và vượt qua cây cầu ở đây .
Nếu bạn không qua kịp khi thời gian hết thì phải làm lại .
Khi vượt qua cái cầu rồi thì sẽ vào một căn phòng ở đây . Căn phòng này thực chất là một cái thang máy, nó sẽ đưa bạn lên khu vực bên trên . Nhưng bạn sẽ phải điều khiển cái thang qua một số tầng lầu rồi sau đó ngược trở xuống và di chuyển qua nhiều vị trí khác nhau để mà lên được khu vực bên trên, hãy và căn phòng trên cao nhất . Nó sẽ mất nhiều thời gian nhưng rồ mọi thứ sẽ ổn thôi . Khi vào được căn phòng này, bạn hãy vào chiếc xe chuyên chở màu đó về phía bên trái . Lúc này, bạn sẽ thấy mỉnh đang ở trong căn phòng có nhiều bộ máy vận chuyển màu xanh . Dùng nó để tìm đến căn phòng có nhiều [item] như [Batle Boots], [Elixir] và [Carabini Mail] . Đồng thời bạn sẽ thấy một con Moogle ở đây . Hãy thay đổi đội hình chiến đấu ( bạn muốn làm việc này hay không cũng được ), hãy cho Garnet và Eiko vào đội hình . Dùng bình [Tent] và hãy trang bị những vụ khí mạnh nhất hiện thời của bạn . Xong rồi hãy [Save] lại và hướng tới căn phòng bên phải con Moogle, bạn sẽ đụng trận với con trùm đầu tiên là Silver Dragon !!!

Cách đánh Silver Dragon :

Hãy trang bị cho các thành viên [Auto-Potion], [Auto-Regen] và [Auto-Life] . Trận đánh này sẽ không khó cho bạn, nhưng nó sẽ làm bạn mất sức cho trận đánh tiếp theo khó khăn hơn . Con rồng này dùng tuyệt chiêungủ để tấn công, do đó trang bị [Ability] Isomanic sẽ rất có lợi cho các thành viên trong trận đánh . Trận đánh sẽ dễ dàng khi dùng Garnet [summon] Bahamut, dùng Eiko [summon] Madeen . Zidane đảm trách việc “thò” [item] và chơi đòn vật lí để hạ gục Silver Dragon .

Cách đánh Garland :

Trận đánh này sẽ hơi khó khăn cho bạn đó . Nhưng sẽ không quá dài khi bạn [equip] [Auto-Life], [Auto-Regen] và [Auto-Potion] . Eiko, Garnet lần lượt [summon] Madeen, Bahamut hay Odin đều được . Dùng [Ability] Reflect là một ý kiến hay để bạn dễ dàng hạ gục Garland nhanh hơn . Ông ta hay chơi những đòn tấn công gây khó ka7n cho bạn và thường sẽ đánh nhiều lần đòn đó . Hãy cố gắng giữ HP mọi người trên 2000HP và cho Zidane “thò” [Ninja Gear] và [Battle Boots] . Đó là những [item] mạnh mà bạn sẽ cần dùng đến .

Cách đánh Kuja :

Khuja cũng như Beatrix, bạn không thể nào tiêu diệt được anh ta cho đến khi anh ta dùng đòn Ultima hạ cả nhóm của bạn . Kuja mạnh hơn Garland nhiều và HP thì rất cao, vì thế hãy cho Eiko và Garnet [summon] nhiều càng tốt vì Zidane chơi đòn vật lí sẽ không ăn thua đâu . Nếu tấn công thì cho Eiko [summon] Phoenix, Carbunicle, Garnet thì [summon] cả hai Bahamut và Odin . Zidane nên “thò” đồ của Kuja . Cố mà cầm cự cho đến khi Kuja [Trance] và ra đòn quyết định để kết thúc trận đấu .

Chỉ số của Silver Dragon :

Lv 58
HP 24055
MP 9999
AP 11
Các đòn tấn công Claw, Twister (all), Shockwave (all), Aerial Slash (all)
Các món đồ Wing Edge, Elixir
Các món đồ có thể “thò” được Elixir, Diamond Armor, Kaiser Knuckles

Chỉ số của Garland :
Lv 62
HP 40728
MP 9999
AP 0
Các đòn tấn công Wave, Flare, Psychokinesis, Stop)
Các món đồ Elixir, Phoenix Pinion
Các món đồ có thể “thò” được Battle Boots, Ninja Gear, Dark Gear

Chỉ số của Kuja :

Lv 64
HP 42382
MP 9999
AP 0
Các đòn tấn công Demi, Thundaga, Flare Star, Ultima (final attack)
Các món đồ
Các món đồ có thể “thò” được Ether, Carabini Mail, Light Robe

Hãy xem Kuja rời khỏi và các bạn sẽ được thưởng thức một đoạn phim đẹp . Khi đều khiên được Zidane, hãy đi lên phía Bắc, xuống cầu thang và băng qua cái cầu xuất hiện bởi hình ảnh 3 chiều . Tiếp tục chạy lên những bậc thang giữa những con mắt và rồi hãy trở lại [Bran Bal] . Hãy đi xuống tầng hầm nơi bạn đã gặp cô gái tóc vàng . Hãy thưởng thức đoạn phim cuối disk 3 và chuẩn bị tinh thần sang disk 4 nhé


Kuja Trance và bắt đầu phá tung mọi thứ ở Gaia .
THE END DISC 3 _ PLEASE INSERT DISC 4 .

Advertisements