Thông tấn xã Việt Nam vừa phát tin cho hay: “Tối 29/12 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam-PVN) và Bộ Tư pháp đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai ngành trong thời gian tới. Theo nội dung thỏa thuận, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn các nội dung chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luật quốc tế ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của PVN; hỗ trợ chia sẻ pháp lý.. Bộ Tư pháp cũng sẽ cử các chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ, tư vấn cho PVN; đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của toàn Tập đoàn. Tập đoàn có trách nhiệm cũng cấp thông tin, đề xuất các nhu cầu hỗ trợ pháp lý cụ thể với Bộ Tư pháp…”. Đọc kỹ thì thấy việc ký kết này là do Bộ đứng ra chứ không phải là Viện hay các Trung tâm hay Trường… của Bộ. PetroVietnam là một doanh nghiệp, cho dù là của nhà nước thì nó cũng chỉ là đối tượng thụ hưởng và bị điều chỉnh bởi các chính sách, trong đó có các chính sách được ban hành và đệ trình bởi Bộ Tư Pháp. PetroVietnam không phải là “đối tác” của một cơ quan của Chính phủ. Chức năng của Bộ là: “xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật…”. Bộ Tư Pháp tuy cũng có chức năng “phổ biến, giáo dục pháp luật”, nhưng đấy là nhiệm vụ mà Hiến pháp trao cho và buộc phải đối xử với mọi tổ chức như nhau chứ không phải là Bộ chỉ làm khi có ai đó yêu cầu “hợp tác”. Bản tin Thông tấn xã có đề cập đến trách nhiệm của PetroVietnam “hỗ trợ các hoạt động, các đề án do Bộ Tư pháp chủ trì” nhưng không nói rõ bao nhiêu tiền bạc. Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của một cơ quan hành pháp chính trị là phải từ ngân sách, nếu các nhà chính trị mà cũng tìm kiếm thu nhập từ các “thương vụ” với các tập đoàn thì không thể hy vọng những chính sách mà họ đệ trình có thể vô tư, công minh để tạo ra một môi trường pháp lý bình đẳng cho mọi nhà doanh nghiệp. Đang đến mùa Đại hội, có những bên sẽ cần “kinh phí”, có những bên sẽ cần sự chú ý cho những tham vọng mới của mình. Không chỉ nhắm tới một “đại gia”, “phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường còn nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ là “cú hích” quan trọng không chỉ giúp PVN… mà trong tương lại sẽ đúc rút kinh nghiệm giúp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế khác…”. Chưa rõ, ông Bộ trưởng hay ông Chủ tịch Tập đoàn Đinh La Thăng thực sự “đắc lợi” trong việc ký kết này. Tuy nhiên, đây không còn là vấn đề cá nhân của hai con người ấy. Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Ủy Ban Thường vụ Quốc hội không thể không lên tiếng về sự “hợp tác” này, vì Bộ Tư pháp đã đi ra ngoài quyền mà Hiến pháp và Luật pháp đã trao cho mình; sự sai sót không chỉ về mặt pháp lý mà còn là về chính trị. Huy Đức

Advertisements